Problematyczne dokumentowanie usług dla potrzeb VAT

Problematyczne dokumentowanie usług dla potrzeb VAT

„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok dotyczący braku możliwości odliczenia VAT w przypadku nieudokumentowania wykonania usługi. Sąd odniósł się nie tylko do kwestii związanej z VAT, ale także do kilku zasad związanych z prowadzeniem postępowania...
X