Konferencja

Ceny transferowe 2019 – nowe regulacje

Opis konferencji

Konferencja będzie poświęcona zmianom w przepisach dotyczących cen transferowych. Omówione zostaną między innymi poniższe bloki tematyczne:

• zasada ceny rynkowej;
• analiza porównawcza i analiza zgodności. Metody kalkulacji ceny. Bazy danych;
• procedury sporządzania analiz;
• restrukturyzacja działalności – ryzyka podatkowe, szacowanie opłaty rekompensacyjnej;
• zarządzanie ryzykiem w cenach transferowych;
• nowe regulacje w cenach transferowych, a orzecznictwo sądów administracyjnych;
• dokumentacja cen transferowych – najczęstsze błędy, które mogą wystąpić przy sporządzaniu dokumentacji;
• sankcje karne skarbowe i materialne;
• VAT w grupach kapitałowych. Ryzyka korekty cen w kontekście korekty podatku od towarów i usług;
• MDR – obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych

Informacje dodatkowe:

}

Konferencja dwudniowa

26.02 - 27.02.2019

Warszawa

Cena konferencji

  • 1250 zł netto (+ 23% VAT) w momencie zgłoszenia jednej osoby do dnia 5.02.2019 r.
  • 1350 zł netto (+ 23% VAT) w momencie zgłoszenia jednej osoby od dnia 6.02.2019 r.
  • w momencie zgłoszenia dwóch lub więcej osób – 10% rabatu od ceny regularnej
r

Informacje uzupełniające

Opłata zawiera lunch, materiały szkoleniowe, przerwę kawową.

Brak wydarzeń

Trenerzy prowadzący konferencję:

Dr hab. Marcin Jamroży

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, kierownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, doradca podatkowy, radca prawny, członek zarządu IFA Oddział w Polsce, m.in. były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Autor ok. 120 recenzowanych publikacji.

Dr Andrzej Melezini

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej, Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży, członek stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, były radca prawny i członek rady programowej Instytutu Cen Transferowych, autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu materialnego i procesowego prawa podatkowego w tym redaktor i współautor pierwszego i najobszerniejszego na rynku komentarza do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności” (C.H. Beck, Warszawa 2014), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012). Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Lukas Balciunas

Lukas is a Manager at RoyaltyRange office in London. He holds a Master’s degree in European law from Radboud University (the Netherlands). Having worked as a researcher with other library-as-a-service platforms, Lukas has already built a reputation for providing high-quality data-driven solutions for clients.

Justinas Laniauskas

Justinas is a Manager at RoyaltyRange. Before joining company’s US office, he represented RoyaltyRange at events and meetings in Italy and Switzerland. He is actively involved in the development and quality maintenance of company’s loan interest rates database products. He has a cum laude Master’s degree in finance, and is working towards a Chartered Financial Analyst (CFA) certification.

Daniel Więckowski

Doradca podatkowy nr 11861, dyrektor ds. podatków w warszawskim oddziale RSM Poland, uczestnik prawniczego seminarium doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego, Związany z podatkami od piętnastu lat. Doświadczenie początkowo zdobywał w organach skarbowych, gdzie uczestniczył w projektach międzynarodowych Grupy Państw Morza Bałtyckiego oraz Grupy Wyszehradzkiej.

Od 2011 roku prowadzi praktykę doradcy podatkowego. Doradza klientom funkcjonującym w branży nieruchomościowej, transportowej, FMCG, automotive oraz IT. Kieruje pracami zespołów przeprowadzających przeglądy podatkowe oraz przedtransakcyjne badania tax due dilligence. Reprezentuje klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych, postępowań przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym między innymi w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, czy zgodności polskich przepisów w zakresie ulgi na złe długi w VAT z regulacjami unijnymi. Trener, autor publikacji o tematyce podatkowej, prelegent konferencji branżowych.

Łukasz Jamróz

Doradca podatkowy nr 10986, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej (Szkoła Główna Handlowa), studiował także na Uniwersytecie Uppsala w Szwecji.

Karierę rozpoczynał w 2004 r., przez ponad 10 lat pracując w międzynarodowych firmach doradczych, w tym tzw. Wielkiej Czwórki. Od 2014 r. partner w TaxLab (wcześniej Jamróz i Pogorzelski Kancelaria Doradztwa Podatkowego).

Łukasz współpracuje zarówno z koncernami międzynarodowymi, jak i przedsiębiorstwami krajowymi w ramach doradztwa bieżącego oraz transakcyjnego (przeglądy due diligence). Specjalizuje się w podatku od towarów i usług. Doradza także podmiotom sektora publicznego (m.in. w zakresie odliczania podatku przez jednostki samorządu terytorialnego oraz kwalifikowalności VAT w projektach unijnych) oraz organizacjom non-profit takim jak fundacje i stowarzyszenia (m.in. w zakresie odliczania VAT z wykorzystaniem tzw. pre-współczynnika). Reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym).
Jest autorem wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych („Prawo i Podatki”, „Monitor Podatkowy”, „Jurysdykcja Podatkowa”) oraz prasie codziennej („Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”). Komentuje także bieżące wydarzenia podatkowe dla specjalistycznych programów telewizyjnych (TVN24 Biznes).

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

Paula Arciszewska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, lider zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii prawa gospodarczego i podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie w obszarze transferu wartości niematerialnych i prawnych. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Beata Rawa

Beata jest absolwentką finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Lider zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Beata jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

Kamil Jaśkiewicz

Konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych. Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, student studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

Praktyk prawa podatkowego w szczególności w zakresie podatków dochodowych. Specjalizuje się w doradztwie rynkowych mechanizmów rozliczeń wewnątrzgrupowych transakcji niematerialnych oraz w sporządzaniu analiz porównawczych (benchmark study). Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Kamil jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X