Nasze usługi

Badania prowadzone przez ICT bazują na profesjonalnych bazach danych oraz informacjach pozyskiwanych przez instytut z instytucji rządowych.

Dokumentacje podatkowe

Instytut przygotowuje dokumentacje podatkowe cen transferowych w podziale na dokumentacje krajowe (ang. local file) i dokumentacje grupowe (ang. master file) oraz dokumentacje podatkowe dla transakcji o niskiej wartości dodanej. Instytut świadczy również usługi dotyczące rozliczania transakcji restrukturyzacji działalności, w szczególności dokonuje kalkulacji (szacowana) opłaty rekompensacyjnej (ang. exit payment). W przypadku zainteresowania naszymi usługami serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Analizy porównawcze

Oferujemy pomoc w przygotowaniu, aktualizacji i weryfikacji analiz porównawczych których rolą jest jest uzasadnienie, iż warunki tj. poziom cen i marż stosowanych przez podmioty powiązane jest porównywalny do warunków w transakcjach występujących w porównywalnych transakcjach zawieranych przez podmioty niepowiązane.

Raportowanie schematów podatkowych MDR

Proponujemy nasze usługi dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych MDR w zakresie:
• weryfikacji obowiązków raportowania schematów podatkowych transgranicznych wdrażanych po 25 czerwca 2018 r.
• weryfikacji obowiązków raportowania schematów podatkowych krajowych wdrażanych po 1 listopada 2018 r.
• przygotowania wytycznych dotyczących rozpoznawania oraz raportowania schematów podatkowych oraz
• stałego wsparcia w wypełnianiu obowiązków MDR w roli „promotora”.

Audyty grup kapitałowych

Oferujemy usługi w zakresie audytów grup kapitałowych. Przedmiotowy audyt ma na celu doradzenie w procesach zarządzania ryzykiem oraz zapobieżeniu nieprawidłowościom, jak również zgromadzeniu wiedzy o stanie grupy kapitałowej i problemach jej funkcjonowania.

Sprawozdawczość podatkowa

Oferujemy pomoc w wypełnianiu wymogów obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych dotyczących sprawozdawczości podatkowej, jak również badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości Oferujemy pomoc w wypełnieniu przedmiotowych deklaracji, jak również weryfikację już sporządzonych formularzy.

Szkolenia

Instytut Cen Transferowych przeprowadza cykliczne szkolenia z tematyki transfer pricing. Szkolenia obejmują między innymi:

  • omówienie aktualnych aktów prawnych wraz ze zmianami, – praktyczne warsztaty sporządzania podatkowych dokumentacji cen transferowych,
  • zasady sporządzania benchmark studies,
  • podatkowe rozliczanie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • odpowiedzialność karną skarbową podmiotów oraz osób odpowiadających za rozliczenia podatkowe w grupach kapitałowych.

Instytut organizuje corocznie konferencje podatkowe na których omawiane są najnowsze regulacje z zakresu cen transferowych.

Oprócz szerokiej gamy szkoleń otwartych, specjaliści Instytutu służą swoją wiedzą i doświadczeniem również podczas szkoleń dedykowanych zamkniętych (zarówno jednodniowych, jak i kilkudniowych), realizowanych w oparciu o przeprowadzoną analizę zagadnień, które chcieliby Państwo, aby zostały w sposób profesjonalny, praktyczny oraz szczegółowy omówione.

W celu uzyskania więcej szczegółów zapraszamy do zakładki Szkolenia lub do kontaktu bezpośrednio z Instytutem.

Kontrole podatkowe

Poprzez analizę posiadanych dokumentów oferujemy wsparcie przy przygotowaniu klientów do potencjalnej kontroli, pod kątem identyfikacji źródeł ryzyka podatkowego. Służymy również wsparciem merytorycznym na każdym etapie kontroli przeprowadzanych przez organy administracji podatkowej w tym reprezentujemy spółkę przed organami kontroli, jak również uczestniczymy w komunikacji z organami podatkowymi.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X