Nasze usługi

Badania prowadzone przez ICT bazują na profesjonalnych bazach danych oraz informacjach pozyskiwanych przez instytut z instytucji rządowych.

Dokumentacje podatkowe

Instytut przygotowuje dokumentacje podatkowe cen transferowych w podziale na dokumentacje krajowe (ang. local file) i dokumentacje grupowe (ang. master file) oraz dokumentacje podatkowe dla transakcji o niskiej wartości dodanej. Instytut świadczy również usługi dotyczące rozliczania transakcji restrukturyzacji działalności, w szczególności dokonuje kalkulacji (szacowana) opłaty rekompensacyjnej (ang. exit payment). W przypadku zainteresowania naszymi usługami serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Analizy porównawcze

Oferujemy pomoc w przygotowaniu, aktualizacji i weryfikacji analiz porównawczych których rolą jest jest uzasadnienie, iż warunki tj. poziom cen i marż stosowanych przez podmioty powiązane jest porównywalny do warunków w transakcjach występujących w porównywalnych transakcjach zawieranych przez podmioty niepowiązane.

Raportowanie schematów podatkowych MDR

Proponujemy nasze usługi dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych MDR w zakresie:
• weryfikacji obowiązków raportowania schematów podatkowych transgranicznych wdrażanych po 25 czerwca 2018 r.
• weryfikacji obowiązków raportowania schematów podatkowych krajowych wdrażanych po 1 listopada 2018 r.
• przygotowania wytycznych dotyczących rozpoznawania oraz raportowania schematów podatkowych oraz
• stałego wsparcia w wypełnianiu obowiązków MDR w roli „promotora”.

Polityka cen transferowych

W ramach usługi oferujemy opracowanie spójnych, transparentnych warunków realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu minimalizacji ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych.

Limitowanie kosztów nabycia usług niematerialnych

W ramach usługi proponujemy weryfikację czy dany koszt dotyczy nabycia usługi lub prawa, których wysokość podlega limitowaniu, weryfikację czy dana usługa lub prawo nie podlega wyłączeniu z limitowania weryfikację oraz ustalenie łącznej wysokości kosztów usług i praw podlegających limitowaniu (po uwzględnieniu wyłączeń), obliczenie limitu wysokości „kwalifikowanych” usług i praw.

Porozumienia cenowe (APA), procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)

Zawierane przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowy) przewidują procedurę wzajemnego porozumiewania się MAP, w trakcie której właściwe organy umawiających się państw dążą do wyeliminowania podwójnego opodatkowania.

W ramach usługi oferujemy kompleksowe wsparcie w negocjacjach w zakresie porozumień cenowych w transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi.

Restrukturyzacja działalności

W ramach usługi proponujemy kompleksowe wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych począwszy od weryfikacji czy dane przeniesienie stanowi restrukturyzację poprzez ustalenie czy przeniesienie dokonane zostało na zasadach rynkowych. Oferujemy również usługę w postaci określenia wysokości opłaty „exit fee” z tytułu przeniesionych funkcji, aktywów i ryzyk.

Umowy o podziale kosztów

W ramach usługi przygotowujemy oraz weryfikujemy umowy o podziale kosztów funkcjonujące w grupach kapitałowych.

Sprawozdawczość podatkowa

Oferujemy pomoc w wypełnianiu wymogów obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych dotyczących sprawozdawczości podatkowej, jak również badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości Oferujemy pomoc w wypełnieniu przedmiotowych deklaracji, jak również weryfikację już sporządzonych formularzy.

Audyty grup kapitałowych

Oferujemy usługi w zakresie audytów grup kapitałowych. Przedmiotowy audyt ma na celu doradzenie w procesach zarządzania ryzykiem oraz zapobieżeniu nieprawidłowościom, jak również zgromadzeniu wiedzy o stanie grupy kapitałowej i problemach jej funkcjonowania.

Opinie podatkowe

W ramach oferowanej usługi proponujemy sporządzanie opinii i interpretacji z zakresu prawa podatkowego.

Przygotowujemy opinie dotyczące skutków podatkowych występujących oraz mogących wystąpić w zaprezentowanym przez Klienta stanie faktycznym.

Szkolenia

Instytut Cen Transferowych przeprowadza cykliczne szkolenia z tematyki transfer pricing. Szkolenia obejmują między innymi:

  • omówienie aktualnych aktów prawnych wraz ze zmianami, – praktyczne warsztaty sporządzania podatkowych dokumentacji cen transferowych,
  • zasady sporządzania benchmark studies,
  • podatkowe rozliczanie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • odpowiedzialność karną skarbową podmiotów oraz osób odpowiadających za rozliczenia podatkowe w grupach kapitałowych.

Instytut organizuje corocznie konferencje podatkowe na których omawiane są najnowsze regulacje z zakresu cen transferowych.

Oprócz szerokiej gamy szkoleń otwartych, specjaliści Instytutu służą swoją wiedzą i doświadczeniem również podczas szkoleń dedykowanych zamkniętych (zarówno jednodniowych, jak i kilkudniowych), realizowanych w oparciu o przeprowadzoną analizę zagadnień, które chcieliby Państwo, aby zostały w sposób profesjonalny, praktyczny oraz szczegółowy omówione.

W celu uzyskania więcej szczegółów zapraszamy do zakładki Szkolenia lub do kontaktu bezpośrednio z Instytutem.

Podatek u źródła

W ramach usługi proponujemy wsparcie w zakresie przygotowania odpowiedniej dokumentacji umożliwiającej zastosowanie zwolnienia / obniżonej stawki WHT.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X