Dokumentacje podatkowe

Instytut przygotowuje dokumentacje podatkowe cen transferowych w podziale na dokumentacje krajowe (ang. local file) i dokumentacje grupowe (ang. master file) oraz dokumentacje podatkowe dla transakcji o niskiej wartości dodanej. Instytut świadczy również usługi dotyczące rozliczania transakcji restrukturyzacji działalności, w szczególności dokonuje kalkulacji (szacowana) opłaty rekompensacyjnej (ang. exit payment).

Stosownie do regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy prowadzący transakcje wewnątrzgrupowe po spełnieniu przesłanek ustawowych zobowiązani są do posiadania dokumentacji podatkowych cen transferowych.

Dokumentacje dzielimy na 2 rodzaje:

  1. Dokumentacje krajowe (ang. local file)
  2. Dokumentacje grupowe (ang. master file)

Dokumentacja krajowa składa się z 4 elementów:

Lp.

Element dokumentacji

Status elementu

1.

Opis podatnika Obowiązkowy

2.

Opis transakcji wewnątrzgrupowych Obowiązkowy

3.

Dane finansowe Obowiązkowy

4.

Analiza porównywalności Obowiązkowy (po przekroczeniu przychodów w roku poprzedzającym rok podatkowy w wysokości 10 000 000 euro)

Dokumentacja grupowa składa się z następujących 6 elementów:

Lp.

Element dokumentacji

1.

Struktura organizacyjna grupy

2.

Polityka cen transferowych (opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych)

3.

Opis działalności prowadzonej przez grupę

4.

Opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę wartości niematerialnych

5.

Opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów tworzących grupę

6.

Opis porozumień zawartych  w sprawach CIT z administracjami innych państw, w szczególności APA

W przypadku zainteresowania naszymi usługami serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X