Ostatni dzwonek – upływa termin na złożenie raportu CBC

Z końcem 2018 r. upływa termin na złożenie raportu CBC-R przez jednostki dominujące z siedzibą w Polsce. CBC-R Jednostka dominująca wchodząca w skład grupy podmiotów w przypadku, gdy jej wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane...

Metoda PCN – ryzyko wyboru

Artykuł 11d znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa katalog metod, którymi posługiwać się mogą organy podatkowe i podatnicy na potrzeby weryfikacji ceny transferowej, aby zapewnić jej wysokość na takim poziomie, jaki ustaliłyby podmioty...

WRITE TO US

NAPISZ DO NAS

X