Przykłady schematów podatkowych

Schematem podatkowym w rozumieniu przepisów rozdziału 11a Ordynacji podatkowej jest między innymi ustrukturyzowanie transakcji z podmiotami powiązanymi na przyszłość oraz wprowadzenie uproszczeń w stosowaniu przepisów związanych z ustaleniem cen transferowych. W...

Mikroprzedsiębiorcy również muszą stosować ceny rynkowe

Wprowadzone w dniu 1 stycznia 2019 r. zmiany w zakresie określania obowiązku dokumentacyjnego spowodowały istotne zawężenie liczby podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zgodnie z brzmieniem art. 11s ust. 2 uCIT...

CIT – TP czy TP – R dla transakcji realizowanych w 2018 roku?

W dniu 1 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia w sprawie obowiązywania przepisów o cenach transferowych w 2018 r. i 2019 r. Przyczyną publikacji wyjaśnień były wątpliwości dotyczące zakresu obowiązywania nowego stanu...

Powiększa się grono doradców podatkowych ICT

Z przyjemnością informujemy, że grono doradców podatkowych Zespołu Instytutu Cen Transferowych powiększyło się o kolejną osobę! Na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych wpisana została Aleksandra Chojnacka (nr wpisu 13 448), a w październiku Paweł Rosiński (nr...

WRITE TO US

NAPISZ DO NAS

X