Kryterium kwalifikowanego korzystającego

Definicja kryterium kwalifikowanego korzystającego znajduje się w art. 86a §4 Ordynacji podatkowej. Na jej podstawie kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione, jeżeli: przychody lub koszty korzystającego, albo wartość aktywów tego podmiotu w...
Pierwsza edycja Forum MDR już wkrótce

Pierwsza edycja Forum MDR już wkrótce

W dniu 21 października 2019 r. odbędzie się pierwsza edycja Forum poświęconego raportowaniu schematów podatkowych MDR. Forum MDR jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z...

WRITE TO US

NAPISZ DO NAS

X