Brak obowiązku pobrania podatku od odsetek w sytuacji braku danych

W wyroku z dnia 3 stycznia 2020 r. sygn. III SA/Wa 1276/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż płatnik nie ma obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu wypłat odsetek i dyskonta od euroobligacji, w sytuacji, kiedy nie zna tożsamości będących...

Usługi ubezpieczeniowe nie podlegają WHT

Usługi ubezpieczeniowe, które nabywane są od nierezydentów nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym u źródła (WHT). W wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2020 r., sygn. ISA/Bd 655/19 sąd...

WRITE TO US

NAPISZ DO NAS

X