Kto może wystąpić o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego?

Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego może złożyć krajowy podmiot powiązany (podmiot posiadający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) uczestniczący w transakcji kontrolowanej objętej porozumieniem. Ponadto z wnioskiem takim...

Co to jest uprzednie porozumienie cenowe?

Uprzednie porozumienie cenowe to formalne narzędzie ograniczające ryzyko nieprawidłowego ustalenia cen transferowych, które w konsekwencji wyklucza możliwość zakwestionowania wysokości cen przez organy podatkowe. Uprzednie porozumienie cenowe ma formę dokumentu,...

Czy wszystkie transakcje pożyczek stanowią safe harbour?

Nie dla wszystkich transakcji pożyczek można zastosować uproszczenie typu safe harbour. Można je zastosować w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj...
X