Czym jest zasada ceny rynkowej?

Zasada ceny rynkowej (ang. arm’s length principle) uregulowana została w art. 11c ust. 1 uCIT i odpowiednio w art. 23o ust. 1 uPIT. Zgodnie z ww. przepisami podmioty powiązane są zobowiązane ustalić ceny transferowe na warunkach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty...

W jakich okolicznościach sporządzana jest analiza zgodności?

Analiza zgodności, czyli analiza wykazująca zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane sporządzana jest w przypadku, gdy sporządzenie analizy porównawczej: nie jest właściwe w świetle danej...
X