Jakie można wyróżnić modele restrukturyzacyjne?

Stosownie do rekomendacji zawartych w Wytycznych OECD można wyróżnić trzy modele restrukturyzacyjne: konwersja dystrybutora o pełnych ryzykach na dystrybutora o ograniczonych ryzykach lub komisanta/agenta, konwersja producenta o pełnych ryzykach na producenta...
X