Co wskazać w polu odsetki w formularzu TPR?

W polu kwota odsetek należy wpisać w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek: należnych i naliczonych (memoriałowo) otrzymanych lub zapłaconych (kasowo) za okres, za jaki jest składana informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami...

Co stanowi wartość kapitału w przypadku transakcji finansowych?

W odniesieniu do kwoty kapitału należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie wskazanej w umowie dotyczącej finansowania lub depozytu, bądź kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów, w sytuacji, gdy umowa nie została zawarta. Wartość kapitału to najwyższa kwota...

Czy w formularzu TPR można wpisać ujemne wartości?

Formularz TPR nie zezwala na wpisanie ujemnych wartości w żadnym okienku. Poprzez zablokowanie tej funkcji np. w polu Wartość Zadłużenia unikamy błędu jakim byłoby wpisanie ujemnej wartości. W przypadku uzyskania wartości ujemnych należy wpisać liczbę „0” a w sekcji...
X