Kto może wystąpić o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego?

Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego może złożyć krajowy podmiot powiązany (podmiot posiadający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) uczestniczący w transakcji kontrolowanej objętej porozumieniem. Ponadto z wnioskiem takim...

Co to jest uprzednie porozumienie cenowe?

Uprzednie porozumienie cenowe to formalne narzędzie ograniczające ryzyko nieprawidłowego ustalenia cen transferowych, które w konsekwencji wyklucza możliwość zakwestionowania wysokości cen przez organy podatkowe. Uprzednie porozumienie cenowe ma formę dokumentu,...

W jakim przypadku i jaki jest termin do złożenia formularzy CBC?

Zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązek CBC powstaje, jeżeli przychody skonsolidowane grupy przekroczyły wartość 3,25 mld PLN (w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN) lub 750 mln...

Czym jest powiadomienie CBC?

Powiadomienie CBC jest raportowaniem Country-by-Country (CBC), który został wypracowany w ramach planu działań OECD w sprawie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS; działanie nr 13). W wyniku...

Kiedy można zastosować korektę cen transferowych?

Z uwagi na charakter korekty, najczęściej stosowana jest po zakończeniu roku podatkowego podatnika, w którym występują odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności, a rynkowym poziomem rentowności. Istotne jest, że korekta może zostać zastosowana w...
X