Czy wszystkie transakcje pożyczek stanowią safe harbour?

Nie dla wszystkich transakcji pożyczek można zastosować uproszczenie typu safe harbour. Można je zastosować w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj...

Na czym polega uproszczenie safe harbour dla transakcji finansowych?

Zastosowanie safe harbour do trzech transakcji finansowych (pożyczek, kredytów, obligacji) dla podatnika oznacza uznanie danej transakcji z podmiotem powiązanym za rynkową, a w konsekwencji chroni podatników przed ryzykiem w postaci określenia wysokości dochodu albo...

Safe harbour – co to jest?

Safe harbour – w dosłownym tłumaczeniu bezpieczna przystań, to regulacja umożliwiająca podatnikom skorzystanie z uproszczonych zasad dla określonych transakcji. Polskie podmioty mogą skorzystać z przedmiotowego rozwiązania w przypadku dwóch transakcji...
X