Kto może skorzystać z IP BOX?

Z preferencyjnego opodatkowania mogą skorzystać: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa oraz JDG. Uszczegółowiając, z IP BOX mogą skorzystać podatnicy PIT oraz CIT rozliczający się na zasadach ogólnych, prowadzący...

Jak skorzystać z IP BOX?

Preferencja IP Box jest rozwiązaniem, z którego można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego. Podatnik, który spełnia warunki dotycząca IP BOX, deklaruje w zeznaniu rocznym  wysokość dochodu z kwalifikowanego IP wyodrębnionego z ogólnego dochodu osiągniętego w...

Czym jest dochód z kwalifikowanego IP?

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód w postaci opłat lub należności wynikających: z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; ze sprzedaży...

Ile wynosi stawka opodatkowania IP BOX?

Podstawą opodatkowania preferencyjną stawką podatku dochodowego w wysokości 5% jest iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP i wskaźnika obliczonego według wzoru: n = (a + b) x 1,3 / (a + b + c + d) przy czym poszczególne litery wzoru oznaczają faktycznie poniesione przez...

Co jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

Patent, Prawo ochronne na wzór użytkowy, Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, Prawo z rejestracji topografii układu scalonego, Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu...

Jakie są warunki do zastosowania IP BOX?

Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie 3 warunki: zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej (B+R), stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej...
X