Kiedy wraca obowiązek raportowania schematów krajowych?

Do tej pory z uwagi na pandemię koronawirusa obowiązek raportowania innych schematów niż transgraniczne został wstrzymany. Obowiązku informacyjnego należy dopełnić do 30 dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z...

Co zawiera informacja o schemacie podatkowym?

Informacja o schemacie podatkowym zawiera: 1) dane identyfikujące przekazującego informację oraz korzystającego, któremu udostępniony został schemat podatkowy, 2) podstawę prawną przekazywania informacji o schematach podatkowych wraz ze wskazaniem przesłanek...

Co to jest schemat podatkowy transgraniczny?

Schemat podatkowy transgraniczny to uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczne oraz: spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych (art. 86a ust. pkt 6 lit. a-h Ordynacji podatkowej) lub posiada szczególną cechę...
X