Jak opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej?

Podatnicy są zobowiązani umieścić informację o realizowanej strategii podatkowej na swojej stronie internetowej. Informację należy podać w języku polskim. Jeśli podatnik nie posiada witryny internetowej, dokument należy umieścić na stronie jego podmiotu powiązanego....

Co powinna zawierać strategia podatkowa?

Przepisy ustawy w art. art. 27c ust. 2 uCIT określają wprost elementy, które powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, przy czym jest to katalog otwarty. Są to m.in....
X