Informacja IFT-2R i deklaracja CIT10Z a korekta faktury

Informacja IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Deklaracja CIT-10Z to deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika...

Kwalifikacja podatkowa wynagrodzenia powinna zostać przeprowadzona na podstawie konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czyli działanie koncepcji look-through approach na potrzeby rozliczenia podatku u źródła w praktyce

W dniu 2 lutego 2023 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.777.2022.1.EJ w przedmiocie ustalenia, czy kwalifikacja podatkowa wypłacanego przez Spółkę wynagrodzenia za świadczenie usług powinna zostać przeprowadzona na gruncie...
X