Umorzenie udziałów jako transakcja kontrolowana

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2023 r. o sygn. akt II FSK 255/21, dokonano przeglądu orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 r. o sygn. akt I SA/Po 453/20 dotyczącego nieodpłatnego umorzenia...

Uznanie dochodu z tytułu dokonywania transakcji kapitałowych za przychód z zysków kapitałowych oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w sytuacji poniesienia straty na źródle przychodów zyski kapitałowe

W dniu 15 stycznia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, której przedmiotem jest kwestia uznania dochodu z tytułu dokonywania transakcji kapitałowych za przychód z zysków kapitałowych oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia...
X