Nawigator podatkowy – podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła – co to jest?

Podatek u źródła to podatek dochodowy pobierany przez płatników od niektórych przychodów. Obowiązek pobrania podatku najczęściej powstaje w momencie uzyskania przychodów w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W przypadku...

czytaj dalej

Jakich usług i zdarzeń dotyczy podatek u źródła?

Obowiązek opodatkowania podatkiem u źródła dotyczy przychodów wskazanych w art. 21 ust 1 oraz 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obejmuje takie tytuły płatności jak: odsetki, prawa autorskie lub pokrewne,  prawa do projektów wynalazczych, znaków...

czytaj dalej

Co wchodzi w zakres usług niematerialnych?

Do usług niematerialnych należą usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze....

czytaj dalej

Rzeczywisty właściciel- kim jest ?

Rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) to podmiot, który rzeczywiście tj. faktycznie otrzymuje należności wypłacane nierezydentom z tytułu płatności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. Zgodnie z art. 4a pkt 29) ustawy o podatku dochodowym od osób...

czytaj dalej

Co oznacza pojęcie należytej staranności?

W kontekście rozliczeń podatku u źródła, pojęcie to obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., ustawodawca nie wprowadził jednak definicji legalnej tego pojęcia, co oznacza, że weryfikacja jej dochowania jest uzależniona od oceny każdego przypadku indywidualnie. Przy ocenie...

czytaj dalej

Certyfikat rezydencji – co to jest?

Certyfikat rezydencji jest dokumentem wydawanym przez właściwą administrację podatkową podatnika, potwierdzającym miejsce rezydencji podatnika dla celów podatkowych, którym w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest miejscem siedziby lub zarządu...

czytaj dalej

Jakie dane powinien zawierać certyfikat rezydencji?

Certyfikat rezydencji powinien zawierać dane identyfikacyjne podmiotu/osoby fizycznej oraz wskazywać miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie danego państwa w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych (miejsce zamieszkania w przypadku osób...

czytaj dalej

Co to jest konwencja MLI?

Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (MLI) modyfikuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) w zsynchronizowany sposób, bez konieczności...

czytaj dalej

Na jakim formularzu płatnicy przekazują do urzędu skarbowego informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego niebędących polskimi rezydentami podatkowymi?

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego niebędących polskimi rezydentami podatkowymi składana jest przez płatnika na formularzu IFT-2/IFT-2R  do urzędu skarbowego oraz przekazywana jest podatnikowi w terminie do końca...

czytaj dalej

Jakie są przesłanki składania do urzędu skarbowego informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)?

Przesłankami do składania do urzędu skarbowego informacji ORD-W1 są dokonywane przez podmioty zagraniczne niebędące rezydentami polskimi wypłaty osobom fizycznym wykonującym pracę na rzecz krajowych osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości...

czytaj dalej

Archiwum

  • [—]2020
  • [+]2019
  • [+]2018

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

WRITE TO US

NAPISZ DO NAS

X