Szkolenie stacjonarne – edycja specjalna 10 spotkań na 10-lecie ICT

obowiązki sprawozdawcze - należyta staranność i transakcje 500 tys. zł

Obowiązki sprawozdawcze. Transakcje 500 000 PLN

10 spotkań na 10-lecie ICT

 

Stosownie do regulacji, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, której wartość za rok obrotowy przekracza 500 000 zł, a rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są zobligowani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dla dochowania należytej staranności wystarczające jest pozyskanie przez podatnika oświadczenia od drugiej strony transakcji.

Podatnicy, którzy już podejmują działania w przedmiotowym zakresie doświadczają szeregu wątpliwości, jednym z kluczowych problemów jest to, w jaki sposób zachować się w sytuacji otrzymywania oświadczeń o różnej treści – czy w odpowiedzi dopuszczalnym jest wysłanie wzorca proponowanego przez Spółkę, kto w Spółce powinien odpowiadać za analizę otrzymywanych treści oświadczeń pod kątem możliwości podpisania dokumentu, bądź jak uzyskać oświadczenia od podmiotów zagranicznych. W przypadku kontrahentów zagranicznych powstaje kolejna wątpliwość – w jaki sposób skutecznie pozyskać podpisane oświadczenia, mając na uwadze fakt, iż przedmiotowy przepis obowiązuje wyłącznie w polskich regulacjach. Dodatkowo, czy wysłanie oświadczenia nie wpłynie negatywnie na relacje biznesowe z kontrahentem?

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego odpowiemy na powyższe wątpliwości. Oprócz kompleksowego omówienia nowych regulacji przybliżymy treść proponowanego oświadczenia, którego zadaniem jest zabezpieczenie interesu podatnika.

Podczas szkolenia zostanie omówiony również projekt z 27 czerwca który m.in. proponuje nowe limity do kwot: 200 000 zł / 500 000 zł / 2 500 000 zł.

Poniżej znajdą Państwo plan spotkania:

1. Adresaci obowiązku identyfikacji transakcji 500 000 zł

2. Rodzaje transakcji podlegające weryfikacji

3. Procedura należytej staranności

  • grupowanie transakcji
  • oświadczenie wiedzy czy klauzula umowna
  • weryfikacja podmiotów niepowiązanych/powiązanych
  • defence file

4. Katalog obowiązków sprawozdawczych

Terminy:

15.09.2022, Kraków
26.09.2022, Łódź
29.09.2022, Szczecin
30.09.2022, Białystok
5.10.2022, Gdańsk

Godziny:

10:00 – 13:00

Cena szkolenia

290 zł netto (+23% VAT) / os.
r

Informacje uzupełniające

Opłata zawiera materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz certyfikaty.

Trenerzy prowadzący szkolenie:

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

dokumentacja ceny transferowe

Beata Rawa-Miszczuk

Beata jest absolwentką finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Manager zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Beata jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X