Szkolenie stacjonarne

Podatek u źródła 2022

 

 

Czy wiedzą Państwo, jakie obowiązki nakłada na podatników nowy mechanizm ,,pay and refund”, który wszedł w życie w 2022 r.? W jaki sposób należy liczyć limit 2 mln zł oraz jak można uniknąć poboru podatku u źródła w stawce podstawowej?

Spółka ALF (Polska) dokonuje wypłat należności z tytułu zakupu usług doradczych, zakupu usług reklamowych oraz wypłat należności z tytułu odsetek i należności licencyjnych i wypłatę dywidendy do kontrahenta Spółki BETA (Niemcy) – który jest podmiotem powiązanym ze spółką ALF. Łączna suma wypłat z tytułu należności pasywnych / biernych (odsetki, należności licencyjne, dywidenda) w stosunku do jednego kontrahenta (Spółki BETA) w roku podatkowym Spółki ALFA przekracza 2 mln zł. Do kalkulacji progu 2 mln zł nie są wliczane te wypłaty, które objęte są opinią o stosowaniu zwolnienia, uregulowaną w art. 26b ustawy o CIT oraz opłaty niepodlegające mechanizmowi ,,pay and refund”.

Jak było wcześniej?

Spółka ALF mogła skorzystać ze zwolnienia, zastosować niższą stawkę podatku lub nie pobierać podatku u źródła, po spełnieniu odpowiednich przesłanek wskazanych w ustawie lub w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, bez względu na limit 2 mln zł.

Jak jest teraz?

Spółka A wypłacając należności do Spółki B obowiązana jest zsumować wypłacane należności bierne / pasywne i pobrać podatek od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł w stawce podstawowej (19% lub 20%) oraz wpłacić go do odpowiedniego organu podatkowego.

Co może zrobić Spółka ALF?

  1. Wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku;
  2. Wystąpić z wnioskiem o opinię o stosowaniu preferencji;
  3. Złożyć oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów, pozwalających na zastosowanie preferencji.

Co będzie dla Państwa najbardziej korzystnym rozwiązaniem?

Zapraszamy na szkolenie z podatku u źródła, podczas którego oprócz podstawowych kwestii związanych z problematyką podatku u źródła omówione zostaną również wskazane procedury pozwalające na uniknięcie obowiązku poboru podatku w nowym trybie mechanizmu ,,pay and refund”.

 

}

Szkolenie jednodniowe

Terminy:

23.05 Warszawa

21.06 Warszawa

Godzina

10:00-15:00

Cena szkolenia

590 zł netto (+ 23% VAT) / os.

490 zł netto (+23% VAT) / os. w momencie zgłoszenia dwóch lub więcej osób

RABAT

  • 20% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje

  • w cenie przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe w formie drukowanej
  • aktualności, zmiany, praktyczne podejście
  • indywidualne konsultacje z trenerem w przerwach szkolenia oraz przez dwa tygodnie po wydarzeniu

Trenerzy prowadzący szkolenie:

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR).

W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. raportowaniem schematów podatkowych (MDR). Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

Michał Mika

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków międzynarodowych, w tym jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów do udziału w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej. Obszarem jego zainteresowań są przepisy podatkowe innych państw, w tym umowy międzynarodowe i konwencje w zakresie podwójnego opodatkowania oraz regulacje obejmujące wymianę informacji podatkowych z innymi krajami; specjalizuje się także w analizie ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych.

Magdalena Świątkiewicz

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w kancelarii brokerskiej.

W Instytucie Cen Transferowych zajmuje się sporządzeniem dokumentacji podatkowych, artykułów oraz alertów.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X