Nawigator podatkowy – schematy podatkowe MDR

Jakie są rodzaje formularzy MDR?

Wyróżniamy cztery rodzaje formularz MDR: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4. MDR - 1 to informacja o schemacie podatkowym. MDR - 2 to zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego. MDR - 3 to informacja o zastosowaniu schematu podatkowego. MDR - 4 to kwartalna informacja o...

czytaj dalej

Na czym polega udostępnienie schematu podatkowego?

Na gruncie przepisów MDR przez udostępnienie rozumie się dwie grupy czynności: oferowanie uzgodnienia korzystającemu, zawarcie umowy, której przedmiotem jest przekazanie informacji o uzgodnieniu, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu przekazania informacji o...

czytaj dalej

Co to jest uzgodnienie?

Uzgodnienie to czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowaną lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku...

czytaj dalej

Kto jest wspomagającym na gruncie przepisów MDR?

Na gruncie przepisów MDR przez wspomagającego rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności biegłego rewidenta, notariusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego lub...

czytaj dalej

Kto jest korzystającym na gruncie przepisów MDR?

Na gruncie przepisów MDR przez korzystającego rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub...

czytaj dalej

Kto jest promotorem na gruncie przepisów MDR?

Na gruncie przepisów MDR przez promotora rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w szczególności doradcę podatkowego, adwokata, radcę prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej doradzającego...

czytaj dalej

Od kiedy należy raportować schematy podatkowe?

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r.  W związku z tym, co do zasady przepisy MDR mają zastosowanie do schematów podatkowych, dla których jedno ze zdarzeń skutkujących...

czytaj dalej

Co to jest schemat podatkowy standaryzowany?

Stosownie do art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej przez schemat podatkowy standaryzowany rozumie się schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności...

czytaj dalej

Co to jest schemat podatkowy?

Definicja legalna schematu podatkowego znajduje się w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nią przez schemat podatkowy rozumie się uzgodnienie, które: Spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą Posiada szczególną cechę...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

WRITE TO US

NAPISZ DO NAS

X