Spotkanie on-line

#CITPODKONTROLĄ

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie on-line #CITPODKONTROLĄ.

💡 Eksperci ICT skupią się na praktycznej stronie takich zagadnień jak:
→ przegląd podatkowy CIT
→ ulgi w CIT
→ strategia podatkowa
→ nowe obowiązki dla podatników CIT
→ podatek u źródła
→ raportowanie schematów podatkowych MDR w 2024
→ trendy w kontrolach podatkowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem poniżej:

Część I (10:00 – 11:15)

1. Raportowanie schematów podatkowych MDR w 2024 r.
• aktualna praktyka organów podatkowych w obszarze MDR
• jak ograniczyć ryzyko podatkowe w obszarze MDR?
2. Ulgi w CIT
• jakie są ulgi w CIT?
• ulgi na innowacyjną działalność (m.in. IP Box, B+R)
• kto może skorzystać z ulgi?
• przykłady wykorzystania ulg w różnych branżach
3. Nowe obowiązki dla podatników CIT
• podatek od przerzuconych dochodów
• podatek minimalny.

Przerwa (15 minut)

Część II (11:30 – 12:45)

4. Informacja o cenach transferowych TPR-C – kluczowe elementy i ryzyka
• transakcje podlegające raportowaniu w deklaracji TPR
• kluczowe elementy deklaracji
• najczęściej identyfikowane ryzyka
• znaczenie klauzuli rynkowości cen
5. Podatek u źródła
• szczególny reżim rozliczeń dla podmiotów powiązanych. Zwolnienia z poboru podatku u źródła. Mechanizm pay and refund – zagadnienia praktyczne.
• koncepcja zakładu (ang. permanent establishment) w świetle obowiązków związanych z podatkiem u źródła.
• klauzule unikania opodatkowania – praktyka ich stosowania przez organy podatkowe.
• księgowe ujęcie podatku u źródła – ubruttowienie, koszt uzyskania przychodu, kurs przeliczeniowy
6. Strategia podatkowa – obowiązek opracowania informacji o realizowanej strategii podatkowej
• planowanie zmiany w obowiązku
• najczęstsze błędy w strategiach podatkowych
7. Przegląd podatkowy CIT
• dlaczego warto przeprowadzić przegląd podatkowy?
• przebieg przeglądu podatkowego
8. Trendy w kontrolach podatkowych

Data spotkania:

9.07.2024 r.

Godziny trwania spotkania:

10:00 – 12:45

Cena spotkania

wydarzenie bezpłatne

Prelegenci prowadzący spotkanie:

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Autor publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek takich jak (między innymi):

  • „Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze” (C.H. Beck, 2020),
  • „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, 2019, wydanie 2 w 2021 roku),
  • „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, 2018),
  • „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (kadencja 2022 – 2026).

Uczestnik w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. członek Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”. Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych, schematów podatkowych, podatku u źródła. Ponadto specjalizuje się w tematyce raportowania schematów podatkowych (MDR).

W Instytucie Cen Transferowych odpowiada za praktykę podatku dochodowego i raportowania schematów podatkowych.

Michał Mika

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków międzynarodowych, w tym w zakresie przepisów umów i konwencji międzynarodowych.

W Instytucie Cen Transferowych aktywnie wspiera podatników w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi oraz opodatkowaniem podatkiem u źródła. Specjalizuje się także w analizie ryzyka doszacowania dochodu podlegającego opodatkowaniu w zakresie cen transferowych.

Prelegent na szkoleniach z zakresu opodatkowania podatkiem u źródła.

Karol Klauziński

Doradca podatkowy nr 14 276. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych, kancelariach doradztwa podatkowego oraz firmach audytorskich.

Przed rozpoczęciem współpracy z Instytutem Cen Transferowych specjalizował się w czynnościach związanych z badaniem oraz nadzorowaniem badania sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

W Instytucie Cen Transferowych pełni funkcję Starszego konsultanta podatkowego, zajmuje się bieżącym doradztwem z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, aktywnie wspiera podatników w zagadnieniach związanych ze sprawozdawczością podatkową oraz finansową.

dokumentacja ceny transferowe

Beata Rawa-Miszczuk

Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej.

W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych.

Współautor publikacji: „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych”, „Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych​”, „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)”, „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”, „Leksykon cen transferowych” oraz autor artykułów poświęconym tematyce cen transferowych.

Doświadczony wykładowca w obszarze cen transferowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X