Seminarium

Obowiązki, ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu podmiotów powiązanych

 

Opis szkolenia

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych. Ostatnie zmiany wprowadziły m.in. nowe obowiązki dokumentacyjne dla podmiotów powiązanych, zmieniły hierarchiczność wyboru metody weryfikacji ceny transferowej, zmieniły zasady raportowania informacji o cenach transferowych. Obowiązki nałożone przez ustawodawcę na podmioty powiązane obejmują w szczególności obowiązek sporządzenia podatkowej dokumentacji local file, zawierającej analizę cen transferowych, dokumentacji grupowej czy też informacji o cenach transferowych TP-R.

Jednocześnie na gruncie ustawy nowelizującej z dnia 23 października 2018 r. zmodyfikowano mechanizm poboru podatku u źródła przez płatników, zmodyfikowano definicję rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner) na gruncie ustawy CIT, a także wprowadzono taką definicję do ustawy PIT. Ponadto, zmodyfikowano tzw. szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Do krajowego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR. Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki związane z raportowaniem informacji o schematach oraz sankcje wynikające z niewdrożenia lub niewłaściwego stosowania procedury wewnętrznej.

Informacje dodatkowe:

}

Seminarium

15.05.2020

Godzina

11:00-15:00

Rzeszów

Cena szkolenia

250 zł netto (+ 23% VAT) w momencie zgłoszenia jednej osoby

190 zł netto (+23% VAT) / os. w momencie zgłoszenia dwóch lub więcej osób

r

Informacje uzupełniające

Opłata zawiera materiały szkoleniowe, przerwę kawową.

Pozostałe terminy

Brak wydarzeń

Trenerzy prowadzący szkolenie:

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego ? najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: ?Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.? (C.H. Beck, Warszawa 2019), ?Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji? (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), ?Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady? (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), ?Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych? (Unimex, Wrocław 2012), ?Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa? (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

W ICT zajmuje się m.in. sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

Olga Kamińska

Konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych; studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie zajmując się wstępną analizą ryzyka biznesowego oraz weryfikacją płatności.

Izabela Lipka

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz podatkowych.
Zajmuje się tworzeniem dokumentacji cen transferowych oraz analizą przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT). W Instytucie Cen Transferowych pełni funkcję konsultanta podatkowego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X