Odcinek 21: Opinia o stosowaniu zwolnienia (podatek u źródła)

Czym jest opinia o stosowaniu zwolnienia pozwalająca na preferencyjne opodatkowanie podatkiem u źródła? Kiedy należy złożyć opinię o stosowaniu zwolnienia? Z jakim kosztem należy się liczyć? Na jaki czas wydawana jest opinia o stosowaniu zwolnienia? Zapraszamy do...

Odcinek 20: Oświadczenie płatnika (podatek u źródła)

Czym jest oświadczenie płatnika pozwalające na preferencyjne opodatkowanie podatkiem u źródła? W jakiej formie i kiedy należy złożyć przedmiotowe oświadczenie płatnika? Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy...

Odcinek 19: Mechanizm pay and refund (podatek u źródła)

Na czym polega mechanizm zwrotu podatku? Jakie podmioty są uprawnione do występowania z wnioskiem o zwrot podatku u źródła? Jaką dokumentację dołącza się do wniosku zwrotu podatku? Zgodnie z przypuszczeniami mechanizm „pay and refund” od 01.01.2022 r....

Odcinek 18: Certyfikat rezydencji podatkowej (podatek u źródła)

Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej? Jakie są elementy certyfikatu rezydencji? W jakiej formie można pozyskać certyfikat rezydencji? Kiedy można posłużyć się kopią certyfikatu rezydencji? Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Wczytując film, wyrażasz zgodę na...

Odcinek 17: Należyta staranność (podatek u źródła)

Na czym polega obowiązek dochowania należytej staranności w podatku u źródła? Co podlega weryfikacji? Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy YouTube.Dowiedz się więcej Wczytaj film Zawsze odblokowuj YouTube...

Odcinek 16: Rzeczywisty właściciel (podatek u źródła)

Co oznacza pojęcie “rzeczywisty właściciel” w podatku u źródła? Jakie są przesłanki prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej? Oświadczenie beneficial owner – od kogo i w jakim celu jest wymagane? Zapraszamy do wysłuchania podcastu....
X