Instytut Cen Transferowych

Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, rajów podatkowych, raportowania schematów podatkowych MDR, strategii podatkowej, opodatkowania podatkiem u źródła, ulg na innowacje, Estońskiego CIT, podatku od przerzuconych dochodów, przeglądu podatkowego w CIT.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • sporządzenia dokumentacji cen transferowych – lokalnych oraz grupowych
  • ustalenia rynkowego poziomu cen transferowych – przeprowadzenie analiz porównawczych przy wykorzystaniu zewnętrznych danych porównawczych
  • realizacji podatkowych obowiązków sprawozdawczych
  • raportowania schematów podatkowych MDR
  • ustalania wysokości opłaty rekompensacyjnej – restrukturyzacja działalności
  • przygotowania wniosku o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego APA
  • opracowania oświadczenia, iż dany podmiot nie jest beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu art. 4a pkt 29 uCIT
  • opiniowania o stosowaniu zwolnienia w podatku u źródła
  • wypełnienia obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zgodnie z wymogami art. 27c CIT (w tym przy wykorzystaniu autorskiego Narzędzia STRATOS)
  • wsparcia przy wdrażaniu ulg na innowacje
  • weryfikacji spełnienia warunków wejścia w estoński CIT
  • identyfikacji i weryfikacji obowiązków z obszaru podatku od przerzuconych dochodów
  • przeglądu podatkowego (CIT).

Ponadto, Instytut Cen Transferowych organizuje w ramach Akademii Podatkowej warsztaty i szkolenia (otwarte oraz zamknięte, stacjonarne oraz on-line, a także w formie nagrań wideo) z tematyki związanej z cenami transferowymi, rajami podatkowymi, raportowaniem schematów podatkowych MDR, strategią podatkową, opodatkowaniem podatkiem u źródła, ulgami na innowacje oraz Estońskim CIT.

ICT współpracuje z Krajową Izbą Biur Rachunkowychw zakresie partnerstwa Programu rabatowego KIBR.

Rada Programowa

Sławomir Sojaka

Prof. dr hab. Sławomir Sojak

Wykładowca akademicki, kierownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych Polsce. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego miesięcznika “Rachunkowość”.

Autor wielu książek z zakresu rachunkowości. Są wśród nich: Rachunkowość zarządcza, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2003; Ceny transferowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001; Ceny transferowe. Aspekt podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003 (współautor: D. Baćkowski); Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 (współautor: H. Jóźwiak); Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWE, Warszawa 2009 (współautor: R. Kotaś); Rachunek kosztów – podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne, SKwP, Warszawa 2010.

Adam Bartosiewicz

Dr hab. Adam Bartosiewicz

Profesor Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Częstochowie. Doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa podatkowego (polskiego oraz unijnego) oraz prawa karnego skarbowego. Członek zarządu i wspólnik EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. Autor lub współautor wielu publikacji, w tym m.in. Komentarza VAT (WoltersKluwer 2011) oraz Komentarza KKS (C.H.Beck 2010). Były członek Państwowej Komisji d.s. Doradztwa Podatkowego. Wykładowca akademicki.

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: “Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności” (C.H. Beck, Warszawa 2014), “Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007), “Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X