AUTORSKI BLOG ICT


dzielimy się wiedzą

26.01.2023

Estoński CIT – nowe regulacje w 2023 roku

dokumentacja ceny transferowe

Zofia Brzezicka

Asystent podatkowy

29.12.2022

Czy od 1 kwietnia 2023 wróci raportowanie schematów podatkowych?

dokumentacja ceny transferowe

Beata Rawa-Miszczuk

Transfer Pricing Manager

5.01.2023

Czy przepisy covidowe zawiesiły bieg terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych? – zagadnienie to rozstrzygnie skład siedmiu sędziów NSA.

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

7.12.2022

Raportowanie transakcji finansowych – cash pooling

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

28.12.2022

Czy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są zobligowane do złożenia TPR-P do 31 grudnia 2022 roku?

dokumentacja ceny transferowe

Magdalena Krajewska

Asystent podatkowy

23.11.2022

  Raportowanie transakcji finansowych – pożyczki

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

30.11.2022

Raportowanie transakcji finansowych – poręczenia i gwarancje

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

27.10.2022

Uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund.

Magdalena Świątkiewicz

Starszy konsultant podatkowy

9.11.2022

    Za jaki okres należy złożyć Informację TPR w przypadku spółki komandytowej, która stała się podatnikiem CIT?

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

12.10.2022

Nowy TPR. Co warto wiedzieć?

Zofia Brzezicka

Zofia Brzezicka

Asystent podatkowy

14.10.2022

      Czy transakcja kontrolowana musi być realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi?

dokumentacja ceny transferowe

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy

7.10.2022

Aktualizacja analizy porównawczej w dobie zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

dokumentacja ceny transferowe

Beata Rawa-Miszczuk

Transfer Pricing Manager

7.10.2022

        Kiedy należy złożyć informację MDR – 3?

dokumentacja ceny transferowe

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy

25.08.2022

Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych.

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

6.09.2022

          Dłuższy termin ważności oświadczenia płatnika w WHT z mocą wsteczną od 2022 r.

Magdalena Świątkiewicz

Starszy konsultant podatkowy

4.08.2022

Planowane przedłużenie terminu ważności oświadczenia płatnika – projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2022 r.

Magdalena Świątkiewicz

Starszy konsultant podatkowy

8.08.2022

              Niesłabnące zainteresowanie APA wśród podatników. Czy w 2022 roku zostanie powtórzony rekordowy wynik ponad 100 APA w 2021 roku??

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

1.07.2022

Zmiany w Estońskim CIT – projekt ustawy

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

18.07.2022

              Mniej kontroli i doszacowań w cenach transferowych?

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

29.06.2022

Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie transakcji rajowych

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

1.07.2022

              Planowane zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła?

Magdalena Świątkiewicz

Starszy konsultant podatkowy

20.04.2022

Ministerstwo Finansów opublikowało statystyki MDR za I kwartał 2022

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

21.06.2022

              Ustawa przedłużająca terminy sprawozdawcze z podpisem Prezydenta?

dokumentacja ceny transferowe

Beata Rawa-Miszczuk

Transfer Pricing Manager

11.02.2022

Estoński CIT

Część 5.

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem – co dalej?

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

11.03.2022

                Uprzednie porozumienie cenowe (Advance Pricing Arrangement, APA) – czym są i jak je uzyskać?

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

9.02.2022

Estoński CIT

Część 3.

Jaka jest podstawa opodatkowania i stawka podatkowa? Jak liczyć estoński CIT?

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

10.02.2022

Estoński CIT

Część 4.

Kiedy rozliczyć i do kiedy zapłacić podatek w formie estońskiego CIT?

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

7.02.2022

Estoński CIT

Część 1.

Kto może skorzystać i na jakich warunkach?

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

8.02.2022

Estoński CIT

Część 2.

Kiedy dokonać wyboru? Co stanowi przedmiot opodatkowania?

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

19.12.2021

                  Zmiany w zakresie usług o niskiej wartości dodanej od 1 stycznia 2022 roku.

dokumentacja ceny transferowe

Natalia Kuba

Konsultant podatkowy

5.01.2022

Pozytywne ograniczenia w obowiązkach z zakresu cen transferowych

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

16.12.2021

Kompensata cen transferowych.

Część 4.

Kompensata trzyletnia

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

17.12.2021

Kompensata cen transferowych.

Część 5.

Kompensaty w deklaracjach podatkowych

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

14.12.2021

Kompensata cen transferowych.

Część 2.

Regulacje prawne w zakresie kompensaty cen transferowych

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

15.12.2021

Kompensata cen transferowych.

Część 3.

Kompensata roczna

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

24.11.2021

Analiza porównawcza. Metoda addytywna a metoda dedukcyjna. Którą metodę wybrać?

dokumentacja ceny transferowe

Beata Rawa

Transfer Pricing Manager

13.12.2021

Kompensata cen transferowych.

Część 1.

Co zrobić w przypadku, gdy nie zostaną spełnione przesłanki co do korekty cen transferowych?

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Konsultant podatkowy

 13.10.2021

Nadrynkowość transakcji grupowej do korekty.

dokumentacja ceny transferowe

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy

03.11.2021

Czy możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji zostanie wprowadzona na stałe do porządku prawnego?

Magdalena Świątkiewicz

Konsultant podatkowy

01.10.2021

Korekta cen transferowych.

Część 5.

Korekty cen transferowych w deklaracjach podatkowych.

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Asystent podatkowy

05.10.2021

Jakimi zmianami w opodatkowaniu podatkiem u źródła objęte zostaną z dniem 1 stycznia 2022 r. podmioty powiązane dokonujące zapłaty za granicę odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend?

Michał Mika

Starszy konsultant podatkowy

29.09.2021

Korekta cen transferowych.

Część 3.

Wybór dokumentu księgowego przy dokonywaniu korekty cen transferowych.

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Asystent podatkowy

30.09.2021

Korekta cen transferowych.

Część 4.

Moment ujęcia korekty ceny transferowej w księgach podatkowych.

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Asystent podatkowy

27.09.2021

Korekta cen transferowych.

Część 1.

Warunki dokonania korekty cen transferowych.

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Asystent podatkowy

28.09.2021

Korekta cen transferowych.

Część 2.

Korekta „in plus” i korekta „in minus”.

dokumentacja ceny transferowe

Marta Kiryczuk

Asystent podatkowy

11.08.2021

Porozumienie podatkowe oraz porozumienie inwestycyjne kolejnymi obszarami proponowanych zwolnień z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

dokumentacja ceny transferowe

Beata Rawa

Transfer Pricing Manager

01.09.2021

Raportowanie schematów krajowych w czasie pandemii. Ryzyka podatkowe i rekomendacje.

dokumentacja ceny transferowe

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy

05.07.2021

Analizy porównawcze – poza obowiązkiem sprawozdawczym. Preferencja czy ryzyko podatkowe?

.
.
.

dokumentacja ceny transferowe

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy

20.07.2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej – nowy obowiązek dla podatników.

.
.
.

Magdalena Świątkiewicz

Konsultant podatkowy

18.05.2021

Czy informację MDR – 3 można uzupełnić poprzez złożenie informacji MDR – 1?

dokumentacja ceny transferowe

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy

08.06.2021

W jaki sposób ustalić rzeczywistego właściciela należności dla tzw. transakcji rajowych przekraczających 500 000 zł w 2021 roku?
.

Michał Mika

Starszy konsultant podatkowy

09.04.2021

Raportowanie transakcji grupowych w 2021 r.

dokumentacja ceny transferowe

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy

28.04.2021

Zwolnienie z podatku u źródła a wypłata odsetek lub należności licencyjnych do podmiotu powiązanego w wysokości niezgodnej z zasadą ceny rynkowej.

 

Michał Mika

Starszy konsultant podatkowy

23.02.2021

Czy schemat podatkowy zawsze wiąże się z osiągnięciem korzyści podatkowej?

dokumentacja ceny transferowe

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy

17.03.2021

Zmiany w transakcjach realizowanych z rajami podatkowymi od 2021 roku. Na czym polega domniemanie dotyczące rzeczywistego właściciela i obowiązek dochowania należytej staranności?

Magdalena Świątkiewicz

Konsultant podatkowy

25.11.2020

Klauzula rynkowych cen w oświadczeniu zarządu – co w przypadku gdy ceny transakcyjne nie odpowiadają cenom rynkowym? Czy można zmodyfikować treść oświadczenia zarządu?

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy

04.02.2021

Problematyczna dokumentacja grupowa – jak prawidłowo wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego w perspektywie upływającego terminu na przygotowanie dokumentacji Master File za 2019 r.

dokumentacja ceny transferowe

Beata Rawa

Transfer Pricing Manager

14.10.2020

Czy przepisy dotyczące schematów podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej?

dokumentacja ceny transferowe

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy

04.11.2020

Jak dochować należytej staranności rozliczając podatek u źródła?
.

Michał Mika

Starszy konsultant podatkowy

02.09.2020

Analiza porównawcza czy analiza zgodności – który element dokumentacji podatkowej wybrać?

dokumentacja ceny transferowe

Beata Rawa

Transfer Pricing Manager

23.09.2020

Klauzula beneficial owner na gruncie polskich regulacji oraz prawa międzynarodowego. Kim jest ostateczny beneficjent?

Michał Mika

Starszy konsultant podatkowy

Odwiedź nasze profile społecznościowe

X