Raje podatkowe

Raje podatkowe

 

W ramach wsparcia w zakresie obowiązków weryfikacyjnych, dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych proponujemy:

 • sporządzenie procedury należytej staranności obejmującej wykaz nowych obowiązków w trybie art. 11o uCIT (transakcje z rajami podatkowymi oraz z podmiotami powiązanymi
  i podmiotami niepowiązanymi), w tym opracowanie katalogu korzyści ekonomicznych i podatkowych
 • opracowanie oświadczenia, iż dany podmiot nie jest beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu art. 4a pkt 29 uCIT
 • przygotowanie wzorów umów, porozumień, zapisów do aneksów umożliwiających pozyskanie informacji pozwalających na dochowanie należytej staranności
 • analizę obowiązku dokumentacyjnego na podstawie otrzymanych materiałów źródłowych oraz dostępnych publicznie informacji
 • przygotowanie dokumentacji local file uwzględniającej nowe elementy wymagane przepisami prawa w przypadku transakcji z rajami podatkowymi
 • sporządzenie analizy finansowej weryfikującej czy transakcja z kontrahentem została zawarta na warunkach rynkowych, tj. na takich które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane
 • weryfikację dokumentacji local file oraz analiz cen transferowych przygotowanych przez Spółkę
 • uzupełnienie lub weryfikację informacji TPR-C
 • weryfikację oraz uzupełnienie opracowanych uprzednio polityk cen transferowych o zagadnienia wynikające z art. 11o uCIT
 • weryfikację prowadzonych transakcji pod kątem ewentualnego ryzyka podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
 • wsparcie przy kontrolach i postępowaniach podatkowych
 • warsztaty dla pracowników Spółki pokazujące jak w praktyczny sposób wywiązać się z nałożonego na podatników obowiązku
 • opracowanie i wdrożenie procedury KYC (ang. Know Your Customer).

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X