Raje podatkowe

Raje podatkowe

 

 

Kogo dotyczy?

Obowiązek dotyczy podatników realizujących dwa rodzaje transakcji:

  • transakcje kontrolowane (warunki transakcji zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań – co do zasady chodzi o transakcje z podmiotami powiązanymi);
  • transakcje inne niż transakcje kontrolowane (warunki transakcji nie zostały ustalone lub zostały narzucone w wyniku powiązań – co do zasady chodzi o transakcje z podmiotami niepowiązanymi).

Obowiązek dokumentacyjny dotyczy podatników i spółek niebędących osobami prawnymi dokonujących transakcji, o których wyżej:

  • z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub
  • z zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
 •  

Jakie limity?

Z dniem 1 stycznia 2021 r. limity transakcji bezpośrednich z rajami podatkowymi wynoszą:

  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
  • 500 000 zł – w przypadku pozostałych transakcji (materialne, usługowe) oraz zdarzeń.
 •  

Do kiedy?

Z obowiązków w zakresie dochowania należytej staranności należy wywiązać się w terminie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych.

W ramach wsparcia w zakresie obowiązków weryfikacyjnych, dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych proponujemy:

 

Wsparcie w identyfikacji transakcji

1. Opracowanie stosowanych klauzul umownych (zapisów w umowie / porozumieniu / aneksie)

Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową narażone są na szczególne ryzyko podatkowe. W celu jego wyeliminowania proponujemy weryfikację umów lub przygotowanie projektu umowy zawierającej m.in. klauzulę negative pledge, prorogacyjną, antyabuzywną, efektywnej zapłaty czy siły wyższej.

2. Opracowanie wytycznych w jaki sposób należy identyfikować tzw. transakcje rajowe

Wytyczne będą zawierały sposób identyfikacji transakcji w podziale na transakcje kontrolowane oraz transakcje inne niż transakcje kontrolowane. Dodatkowo uwzględniony zostanie podział na transakcje dokonywane z podmiotami mającymi siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

3. Weryfikacja powiązań kapitałowych kontrahentów spółki z rajami podatkowymi

Weryfikacja powiązań w trybie art. 11a uCIT z spółki z podmiotami mającymi siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

4. Przygotowanie listy kontrahentów i transakcji, dla których należy sporządzić dokumentację cen transferowych na podstawie przeprowadzonej weryfikacji

W ramach proponowanego wsparcia zostanie przygotowana lista transakcji wraz ze wskazaniem podmiotów koniecznych do objęcia dokumentacją cen transferowych.

5. Opracowanie procedury KYC

Proponowane wsparcie obejmuje opracowanie oraz wdrożenie procedury KYC (ang. Know Your Customer).

6. Weryfikacja prowadzonych transakcji w zakresie ryzyka podatkowego

Proponowane wsparcie obejmuje weryfikację prowadzonych transakcji pod kątem ewentualnego ryzyka podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za lata 2019-2021 oraz klauzul o rynkowości cen zawartych w informacji o cenach transferowych TPR-C.

Wsparcie w obowiązkach dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych

1. Przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych (ang. local file), w tym zawierającej tzw. benefit test (katalog korzyści ekonomicznych i podatkowych)

Lokalna dokumentacja cen transferowych zostanie przygotowana z uwzględnieniem dodatkowych elementów, jakie musi zawierać dokumentacja dla transakcji realizowanych z rajami podatkowymi.

2. Przygotowanie analizy porównawczej

Celem analizy porównawczej będzie ustalenie rynkowych warunków dla realizowanych transakcji.

3. Warsztat - praktyczne przygotowanie dokumentacji cen transferowych

Celem warsztatu będzie zaprezentowanie praktycznego podejścia do metodologii sporządzenia dokumentacji cen transferowych (proponujemy warsztaty 3 lub 5 godzinne).

4. Szkolenie przybliżające regulacje z zakresu cen transferowych

Celem szkolenia będzie przybliżenie kluczowych regulacji z zakresu cen transferowych (proponujemy szkolenie 3 lub 5 godzinne, jedno lub dwudniowe).

5. Wsparcie w przygotowaniu informacji TPR-C

W ramach proponowanego wsparcia oferujemy przygotowanie lub weryfikację informacji TPR-C.

6. Bieżące doradztwo podatkowe w ramach usług hot-line

Przedmiotem usługi będzie świadczenie bieżącego wsparcia w zakresie cen transferowych typu „hot line”.

7. Wsparcie w ewentualnej kontroli przeprowadzanej przez organy podatkowe

W ramach proponowanego wsparcia oferujemy reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi lub bieżące wsparcie w zakresie pytań oraz wątpliwości kontrolujących.

8. Weryfikacja dokumentacji podatkowych

Proponowane wsparcie obejmuje weryfikację i/lub uzupełnienie dokumentacji local file oraz analiz cen transferowych przygotowanych przez podatnika.

9. Weryfikacja polityki cen transferowych

Proponowane wsparcie obejmuje weryfikację oraz uzupełnienie opracowanych uprzednio polityk cen transferowych o zagadnienia wynikające z art. 11o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X