Zaznacz stronę

Nagrania

SZCZEGÓŁY

Analizy porównawcze – na co zwrócić uwagę?

 

Analiza porównawcza jest obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej local file. Poprawne sporządzenie analizy pozwala podatnikowi w sposób znaczący zminimalizować ewentualne sankcje w trakcie kontroli podatkowej. Na spotkaniu omówione zostały kluczowe zagadnienia z zakresu metodyki sporządzania analizy porównawczej. Poruszone na spotkaniu kwestie są przedmiotem weryfikacji organów kontrolnych i na ich podstawie korygowane są wyniki transakcji. Poprawne przygotowanie analizy porównawczej ogranicza ewentualne ryzyko doszacowania dodatkowego dochodu (zobowiązania podatkowego) oraz sankcje wynikające w szczególności z art. 56c oraz 80e kodeksu karnego skarbowego.

Spotkanie odbyło się w formule odpowiedzi na pytania:

  1. Jaką stosować formułę analizy: price setting approach czy outcome testing approach?
  2. W jaki sposób wybrać stronę testowaną (badaną)? Czy wszystkie podmioty są zobligowane do wyboru strony badanej?
  3. Metoda addytywna czy dedukcyjna? Jakie przesłanki decydują o wyborze metody badawczej?
  4. W jaki sposób stosować kryteria zawężające w badaniu?
  5. Wynik czy przedział? Dlaczego przedział międzykwartylowy wygrywa z przedziałem pełnym?
  6. Jak się zachować w przypadku gdy ceny odbiegają od przedziału rynkowego? Czy i w jaki sposób złożyć oświadczenie „zarządu”?
SZCZEGÓŁY

Raportowanie schematów podatkowych MDR – fakty i mity

 

Wprowadzone z początkiem 2019 roku do polskiego systemu podatkowego przepisy o raportowaniu schematów podatkowych są bardzo złożone, niejasne i sprawiają wiele trudności interpretacyjnych. Skutkiem tego są różne popularne mity, które narosły wokół obowiązków związanych ze schematami podatkowymi. Celem webinarium jest wskazanie i obalenie tych mitów, a jednocześnie zwrócenie uwagi na fakty.

Plan:

I Informacje wstępne.

  1. Informacje podstawowe o MDR.
  2. Podstawy prawne MDR.
  3. Definicja schematu podatkowego.

II Fakty i mity związane z raportowaniem schematów podatkowych.

Nowe terminy raportowania w cenach transferowych za 2021 rok
SZCZEGÓŁY

Nowe terminy raportowania cen transferowych za 2021 rok

 

Po raz trzeci będziemy mieli wydłużone terminy raportowania do 31 grudnia 2022 roku (gdy rok podatkowy jest równy kalendarzowemu).

Podatnicy, którym termin raportowania upływa (upłynął) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. będą mieli wydłużony termin do 30 września 2022 roku.

Z mocą retrospektywną od 31 grudnia 2021 r.

Więcej w projekcie ustawy z 4 kwietnia 2022 r.:  https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2138

SZCZEGÓŁY

Strategia podatkowa

 

 

Z dniem 1.1.2021 obowiązują nowe przepisy w uCIT obligujące podmioty o przychodach rocznych ponad 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe do sporządzania i publikacji strategii podatkowej na stronie internetowej. Pierwszy termin mija 31.12.2021 r. (dla podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu). W strategii należy ujawnić wiele wrażliwych informacji. Jakie informacje i w jaki sposób je przedstawić, aby zadośćuczynić nowym regulacjom, a jednocześnie ujawnić tylko wybrane informacje – zostało to omówione podczas webinarium.

SZCZEGÓŁY

Transakcje kontrolowane

 

Wprowadzenie od 1.01.2021 roku nowego pojęcia transakcji innej niż kontrolowana wprowadziło wątpliwości w jaki sposób grupować/dzielić transakcje. Czy nowym obowiązkiem objęte są również transakcje prowadzone z podmiotami niezależnymi? W jaki sposób identyfikować transakcje w przypadku relacji gospodarczych z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi? Czy umowa przyrzeczona ma pierwszeństwo przed umową przedwstępna w ramach procedury rozpoznania przesłanki obligującej do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych? Jaki jest związek pomiędzy procedurą KYC a transakcją kontrolowaną?

Na te i inne pytania udzielone zostały odpowiedzi podczas przedmiotowego spotkania on-line.

Program:

I. Transakcja kontrolowana i transakcja inna niż kontrolowana – różnice
II. Matryca transakcji kontrolowanej
III. Procedura KYC (ang. Know Your Client) a transakcja kontrolowana
IV. Sposób rozpoznawania limitów dla transakcji 100 000 zł oraz 500 000 zł
V. Umowa przedwstępna i przyrzeczona – nowe pojęcia

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X