Nasze usługi

Instytut Cen Transferowych wspiera podatników w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, rajów podatkowych, raportowania schematów podatkowych MDR, strategii podatkowej, opodatkowania podatkiem u źródła, ulg na innowacje, Estońskiego CIT, podatku od przerzuconych dochodów oraz przeglądu podatkowego.

Ceny transferowe

 • analiza obowiązków dokumentacyjnych
 • dokumentacje podatkowe
 • analizy cen transferowych
 • analizy debt equity/macierze kowenantów
 • polityka cen transferowych
 • defence file
 • porozumienia cenowe (APA), procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)
 • restrukturyzacja działalności
 • umowy o podziale kosztów
 • sprawozdawczość podatkowa
 • audyty grup kapitałowych
 • opinie podatkowe
 • kontrole i postępowania podatkowe
 • bieżące doradztwo podatkowe

Transakcje z rajami podatkowymi

 • opracowanie wytycznych w jaki sposób należy identyfikować tzw. transakcje rajowe
 • weryfikacja powiązań kapitałowych kontrahentów spółki z rajami podatkowymi
 • opracowanie procedury KYC
 • weryfikacja prowadzonych transakcji w zakresie ryzyka podatkowego
 • przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • przygotowanie analizy cen transferowych
 • wsparcie w sprawozdawczości podatkowej
 • bieżące doradztwo podatkowe w ramach usług hot-line
 • wsparcie w ewentualnej kontroli przeprowadzanej przez organy podatkowe
 • weryfikacja dokumentacji podatkowych
 • weryfikacja polityki cen transferowych

Strategia podatkowa

 • opracowanie strategii podatkowej
 • weryfikacja strategii przygotowanej przez podatnika
 • przegląd podatkowy w obszarach objętych największym ryzykiem podatkowym
 • szkolenie z zakresu strategii podatkowej
 • opracowanie procedur i instrukcji dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków

Schematy podatkowe MDR

 • przegląd podatkowy
 • instrukcja dotycząca identyfikacji schematów podatkowych
 • procedury wewnętrze
 • wsparcie w wypełnianiu formularzy MDR
 • stałe wsparcie podatkowe

Podatek u źródła

 • identyfikacja transakcji
 • analiza stosowania preferencji
 • wsparcie w ramach opracowania procedury zapewniającej dochowanie należytej staranności
 • wsparcie w zakresie ustalenia rzeczywistego właściciela
 • weryfikacja oświadczeń składanych przez rzeczywistego właściciela
 • sporządzenie opinii o stosowaniu preferencji
 • sporządzenie wniosku o zwrot podatku
 • sporządzenie oświadczenia o stosowaniu preferencyjnych warunków
 • weryfikacja poprawności sporządzonej opinii, oświadczenia lub wniosku
 • pomoc przy przygotowywaniu informacji IFT/IFT-2R oraz deklaracji CIT-10Z/PIT-8AR

Estoński CIT

 • weryfikacja spełnienia warunków wejścia w estoński CIT
 • kalkulacja prognozowanych oszczędności podatkowych
 • wskazanie obszarów ryzyka
 • przeprowadzenie krok po kroku przez proces zmian zasad opodatkowania
 • doradztwo przy bieżących rozliczeniach podatku

Ulgi na innowacje

Oferujemy wsparcie przy wdrażaniu poniższych ulg:

 • ulga B+R
 • ulga IP Box,
 • ulga na innowacyjnych pracowników,
 • ulga na prototyp,
 • ulga na ekspansję (zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów),
 • ulga na robotyzację i automatyzację

Ponadto, oferujemy wsparcie w zakresie:

 • analizy profilu działalności innowacyjnej podatnika
 • analizy kosztów ponoszonych przez podatnika
 • analizy dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej
 • wstępnego oszacowania potencjału wykorzystania ulg na innowacje
 • przygotowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • przygotowania wewnętrznej procedury stosowania ulg na innowacje
 • przeprowadzenia szkolenia
 • bieżącego wsparcia
 • przeprowadzenia audytu podatkowego
 • wsparcia w zakresie zastosowania efektywnej kosztowo struktury wynagradzania pracowników.

Podatek od przerzuconych dochodów

 • identyfikacja opodatkowanego podmiotu
 • rozpoznanie obowiązku zapłaty podatku w związku z poniesionym kosztem w 2022 r.
 • weryfikacja katalogu usług objętych podatkiem od przerzuconych dochodów
 • weryfikacja istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej kontrahenta
 • pomoc przy wykonaniu obowiązków rozliczeniowo-sprawozdawczych
 • wdrażanie procedury weryfikacyjnej powstanie obowiązku podatku od przerzuconych dochodów

Przegląd podatkowy

 • weryfikacja procesu księgowań i rozliczania podatku CIT
 • identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych
 • weryfikacja procesu sprawozdawczego
 • analiza wdrożonych procedur należytej staranności
 • sporządzanie i wdrażanie procedur podatkowych
 • analiza i opracowywanie strategii podatkowych
 • identyfikacja i klasyfikacja kosztów podatkowych
 • weryfikacja możliwości skorzystania z ulg

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X