Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

 

Kogo dotyczy?

Dotyczy podmiotów, których przychody przekroczyły 50 mln euro (na dzień 1.08.2022 r. jest to 3 298 podmiotów) oraz Podatkowe Grupy Kapitałowe (na dzień 1.08.2022 jest zarejestrowanych 56 PGK).

Dlaczego?

Wprowadzenie regulacji obligujących duże podmioty do sporządzenia i ujawniania strategii podatkowych ma na celu dotarcie przez organy podatkowe do informacji pomocnych do typowania podmiotów do kontroli podatkowych.

Do kiedy?

Do końca ostatniego dnia dwunastego miesiąca po roku podatkowym należy przesłać do Naczelnika Urzędu Skarbowego adres strony internetowej, na której została umieszczona strategia.

Co zawiera?

Strategia zawiera 5 obszarów:

Procesy i procedury
 • Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
 • Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Schematy podatkowe
 • Informacje o realizacji obowiązków podatkowych
 • Informacja o złożonych MDR z podziałem na podatki, których dotyczą
Podmioty powiązane
 • Transakcje z PP, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami RP
 • Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
Interpretacje podatkowe
 • Ogólne interpretacje podatkowe
 • Indywidualne interpretacje podatkowe
 • Wiążąca informacja stawkowa
 • Wiążąca informacja akcyzowa
Raje podatkowe
 • Dokumentowanie rozliczeń z rajami podatkowymi

 

W jaki sposób należy ujawnić strategię?

Poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu lub stronie podmiotu powiązanego.

Sankcje

Za niedopełnienie obowiązku możliwa jest sankcja do 250 000 zł.

 

Program STRATOS

Autorskie unikalne narzędzie, służące do wypełnienia obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zgodnie z wymogami art. 27c CIT. Dowiedz się więcej >>>

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X