Strategia podatkowa – Usługi

Opracowanie strategii podatkowej

Do sporządzenia i publikowania strategii podatkowej zobowiązane są podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz podatnicy, inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodów uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro z wyłączeniem uczelni w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

WIĘCEJ

Celem wprowadzenia obowiązku publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy jest zwiększenie transparentności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez podatników poprzez udostępnienie obywatelom informacji o zasadach podatkowych, jakimi kieruje się podatnik.

W polskim porządku prawnym nie istnieje legalna definicja strategii podatkowej. Ustawodawca wskazuje jednak informacje, które powinny być publikowane w ramach przekazywania informacji o realizowanej przez podatników strategii podatkowej za rok podatkowy (art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Program STRATOS

Instytut Cen Transferowych opracował i stosuje autorskie unikalne narzędzie STRATOS, dzięki któremu przygotowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej skraca się do ok. 60 minut. Wygenerowany raport jest gotowy do zamieszczenia na stronie www klienta.

Nasza usługa opracowania informacji o realizowanej strategii podatkowej obejmuje wsparcie klienta na każdym etapie wypełnienia przez podatnika ustawowego obowiązku, w tym przygotowanie wzoru pisma do naczelnika urzędu skarbowego.

Dodatkowo, w przypadku uzupełnienia fakultatywnych pól w narzędziu Stratos, opracowujemy raport ryzyk podatkowych w obszarze schematów podatkowych i cen transferowych.

Dowiedz się więcej >>>

Weryfikacja strategii przygotowanej przez podatnika

W ramach proponowanych usług oferujemy weryfikację strategii przygotowanej przez podatnika pod kątem jej poprawności.

Dodatkowo oferujemy:

  • przegląd podatkowy w obszarach objętych największym ryzykiem podatkowym oraz specjalistyczne szkolenia z tych zagadnień
  • opracowanie procedur i instrukcji dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.
WIĘCEJ

Przykłady stosowanych procedur i instrukcji podatkowych:

 • procedura MDR
 • procedura należytej staranności w zakresie rozliczeń podatku u źródła
 • procedura w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi
 • instrukcja przechowywania dowodów podatkowych i płacowych
 • instrukcja weryfikacji podatników na białej liście podatników VAT
 • instrukcja w zakresie fakturowania
 • procedura należytej staranności w VAT.
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy określić zakres obowiązków sprawozdawczych.

INSTYTUT CEN TRANSFEROWYCH Sp. z o.o.

tel. (+48) 22 114-06-56
e-mail: biuro@ict.org.pl

Paweł Rosiński
Doradca podatkowy nr 13 408
tel. (+48) 535-852-171
e-mail: prosinski@ict.org.pl

Izabela Klejna
Business Development Manager
tel. (+48) 535 855 391
e-mail: iklejna@ict.org.pl

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X