Nawigator podatkowy – strategia podatkowa

Co powinna zawierać strategia podatkowa?

Przepisy ustawy w art. art. 27c ust. 2 uCIT określają wprost elementy, które powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, przy czym jest to katalog otwarty. Są to m.in....

czytaj dalej

Czym jest zarządzanie ryzykiem podatkowym?

Zarządzanie ryzykiem podatkowym, to celowy, świadomy i stały proces, zmierzający do zmniejszenia ryzyka podatkowego. Zarządzanie ryzykiem podatkowym powinno odnosić się do: specyficznych jednorazowych transakcji zrealizowanych przez podatnika, w których może wystąpić...

czytaj dalej

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane...

czytaj dalej

Co powinna zawierać strategia podatkowa?

Przepisy ustawy w art. art. 27c ust. 2 uCIT określają wprost elementy, które powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, przy czym jest to katalog otwarty. Są to m.in....

czytaj dalej

Czym są procedury podatkowe?

Procedura to "określone reguły postępowania w jakiejś sprawie, zwykle o charakterze urzędowym lub prawnym" (Słownik języka polskiego PWN). Wyróżnia się następujące procedury podatkowe: procedura dot. wykonywania obowiązków sprawozdawczych oraz regulowania zobowiązań...

czytaj dalej

Czym jest strategia podatkowa przedsiębiorstwa?

Pojęcie strategii podatkowej nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych. Niemniej jednak, Krajowa Administracja Skarbowa w czerwcu 2020 roku opracowała dokument pod tytułem „Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego”. Wytyczne te zawierają...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X