Usługi z zakresu schematów podatkowych MDR

Przegląd podatkowy

W ramach proponowanych usług oferujemy przegląd podatkowy.

WIĘCEJ

W ramach proponowanych usług oferujemy przegląd podatkowy, składający się z następujących etapów:

  • zidentyfikowanie poszczególnych rodzajów transakcji i zdarzeń w okresie sprawozdawczym (okresem sprawozdawczym jest okres od dnia 26 czerwca 2018 r. do chwili obecnej (uzgodnienia transgraniczne), bądź/i okres od 2 listopada 2018 r. do chwili obecnej (uzgodnienia krajowe).
  • zidentyfikowanie schematów podatkowych w okresie sprawozdawczym.
  • zidentyfikowanie ryzyk podatkowych w kontekście schematów MDR.
  • identyfikacja ewentualnego obowiązku posiadania wewnętrznej procedury przeciwdziałającej niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
  • przegląd podatkowy zakończony jest raportem, który otrzyma Klient.

Instrukcja dotycząca identyfikacji schematów podatkowych

W ramach proponowanych usług oferujemy przygotowanie instrukcji dotyczącej identyfikacji schematów podatkowych.

WIĘCEJ

Celem instrukcji MDR jest wskazanie metodologii postępowania w typowaniu schematów podatkowych oraz zasad raportowania do Szefa KAS. Instrukcja zawiera załączniki ułatwiające realizację zadań wynikających z obowiązków raportowania.

Procedury wewnętrzne

W ramach proponowanych usług oferujemy przygotowanie wewnętrznej procedury lub weryfikację procedury uprzednio przygotowanej przez podatnika.

WIĘCEJ

Stosownie do regulacji MDR podmioty będące promotorami (opracowujące, oferujące, udostępniające lub wdrażające koncepcję w zakresie schematów podatkowych albo zarządzające wdrażaniem takiej koncepcji), zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln PLN są zobowiązane do wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, pod rygorem sankcji administracyjnej do 2 mln PLN.

Wsparcie w wypełnianiu formularzy MDR

W ramach proponowanych usług oferujemy wypełnienie formularza MDR-1, na podstawie, którego Spółka złoży MDR-1 do Szefa KAS.

WIĘCEJ

Oferujemy również wsparcie w wypełnieniu:

  • MDR-2 – Zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego na podstawie art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  • MDR-3 – Informacji korzystającego o schemacie podatkowym na podstawie art. 86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  • MDR-4 – Kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego na podstawie art. 86f §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Stałe wsparcie podatkowe

Stałe wsparcie podatkowe ma na celu bieżące monitorowanie zawieranych przez Klienta transakcji i zdarzeń, mogących kreować obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Skontaktuj się z nami!
Pomożemy określić zakres obowiązków sprawozdawczych.

INSTYTUT CEN TRANSFEROWYCH Sp. z o.o.

tel. (+48) 22 114-06-56
e-mail: biuro@ict.org.pl

Paweł Rosiński
Doradca podatkowy nr 13 408
tel. (+48) 535-852-171
e-mail: prosinski@ict.org.pl

Izabela Klejna
Business Development Manager
tel. (+48) 535 855 391
e-mail: iklejna@ict.org.pl

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X