Usługi z zakresu cen transferowych

Analiza obowiązków dokumentacyjnych

W ramach proponowanych usług oferujemy analizę obowiązków dokumentacyjnych pod kątem weryfikacji transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia.

Dokumentacje podatkowe

Instytut przygotowuje dokumentacje podatkowe cen transferowych w podziale na dokumentacje krajowe (ang. local file) i dokumentacje grupowe (ang. master file) oraz dokumentacje podatkowe dla transakcji o niskiej wartości dodanej.

Analizy porównawcze

Oferujemy pomoc w przygotowaniu, aktualizacji i weryfikacji analiz porównawczych.

Polityka cen transferowych

Opracujemy dokument zawierający spójne i transparentnych warunki realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu minimalizacji ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych w Twojej firmie.

Limitowanie kosztów nabycia usług niematerialnych

W ramach usługi proponujemy weryfikację czy dany koszt dotyczy nabycia usługi lub prawa, których wysokość podlega limitowaniu, weryfikację czy dana usługa lub prawo nie podlega wyłączeniu z limitowania weryfikację oraz ustalenie łącznej wysokości kosztów usług i praw podlegających limitowaniu (po uwzględnieniu wyłączeń), obliczenie limitu wysokości „kwalifikowanych” usług i praw.

Porozumienia cenowe (APA), procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)

Wspieramy w negocjacjach w zakresie porozumień cenowych w transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi.

Restrukturyzacja działalności

Proponujemy kompleksowe wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych począwszy od weryfikacji czy dane przeniesienie stanowi restrukturyzację poprzez ustalenie czy przeniesienie dokonane zostało na zasadach rynkowych.
Oferujemy również usługę w postaci określenia wysokości opłaty „exit fee” z tytułu przeniesionych funkcji, aktywów i ryzyk.

Umowy o podziale kosztów

Przygotowujemy oraz weryfikujemy umowy o podziale kosztów funkcjonujące w grupach kapitałowych.

Sprawozdawczość podatkowa

Oferujemy pomoc w wypełnianiu wymogów obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych dotyczących sprawozdawczości podatkowej, w tym:

  • informacji o cenach transferowych TPR-C
  • informacji o cenach transferowych TPR-P
  • oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Audyty grup kapitałowych

Oferujemy usługi w zakresie audytów grup kapitałowych. Przedmiotowy audyt ma na celu doradzenie w procesach zarządzania ryzykiem oraz zapobieżeniu nieprawidłowościom, jak również zgromadzeniu wiedzy o stanie grupy kapitałowej i problemach jej funkcjonowania.

Opinie podatkowe

Sporządzamy opinie i interpretacje z zakresu prawa podatkowego.

Przygotowujemy opinie dotyczące skutków podatkowych występujących oraz mogących wystąpić w zaprezentowanym przez Klienta stanie faktycznym.

Kontrole i postępowania podatkowe

Wspieramy podmioty w trakcie kontroli skarbowych poprzez przygotowanie klienta do potencjalnej kontroli podatkowej.
Uczestniczymy w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X