Nawigator podatkowy – estoński CIT

Jakie są terminy zapłaty ryczałtu?

Płatność podatku następuje niezależnie od złożenia deklaracji, a termin zapłaty zależy od przedmiotu opodatkowania ryczałtem: Podatnik jest obowiązany do zapłaty: ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat...

czytaj dalej

Co należy rozumieć pod pojęciem ukryty zysk?

Ukryty zysk może przybrać formę: świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych. Do ukrytych...

czytaj dalej

Co stanowi przedmiot opodatkowania przy estońskim CIT?

Przedmiotem opodatkowania estońskim CIT jest dochód ustalony jako: zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej został przeznaczony do wypłaty z tytułu podzielonego zysku lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres...

czytaj dalej

Co stanowi podstawę opodatkowania przy estońskim CIT?

Przy estońskim CIT podstawę opodatkowania stanowi: suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dochód z...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X