Usługi z zakresu podatku u źródła

W przypadku wypłaty należności na rzecz nierezydentów, podatnicy zobowiązani są do obliczenia i poboru podatku u źródła (eng. withholding tax – WHT). W wybranych sytuacjach istnieje możliwość skorzystania z preferencji ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub jednej z umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednym z warunków jest posiadanie certyfikatu rezydencji oraz oświadczenie o spełnianiu warunków uprawniających do skorzystania z preferencji. Alternatywa to posiadanie opini o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła.

Opinie o stosowaniu zwolnienia

Opinia jest dokumentem wydawanym przez organ podatkowy, w którym dopuszcza się stosowanie zwolnienia z poboru podatku u źródła. Na podstawie przedmiotowej opinii płatnik uprawniony jest do niepobierania podatku od uwzględnionych w opinii płatności dokonywanych w okresie 36 miesięcy od uzyskania opinii.

W ramach oferowanych usług ICT oferuje wsparcie przy sporządzeniu opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o CIT w celu zastosowania zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT.

Sprawozdawczość podatkowa

W ramach oferowanych usług ICT oferuje wsparcie przy przygotowaniu oświadczenia o niepobraniu podatku u źródła lub o zastosowaniu preferencyjnej stawki tego podatku. Oferujemy również wsparcie przy wypełnianiu formularzy: IFT-2R, PIT-8AR.

IFT-2R jest to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

PIT-8AR jest to deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych przesyłają płatnicy podatku, którzy w trakcie roku obliczali, pobierali i wpłacali ten podatek.

Bieżące doradztwo

W ramach oferowanych usług ICT oferuje doradztwo w czasie procedury stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu WHT.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

WRITE TO US

NAPISZ DO NAS

X