Podatek u źródła – Usługi

Identyfikacja transakcji

Zakres przedmiotowy transakcji podlegających podatkowi u źródła znajduje się w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

WIĘCEJ

W ramach proponowanego wsparcia oferujemy identyfikację transakcji, mogących powodować obowiązki w zakresie podatku u źródła.

Analiza stosowania preferencji

W ramach oferowanych usług proponujemy opracowanie analizy stosowania wobec danego podmiotu preferencji w postaci zwolnienia, niepobrania podatku lub zastosowania preferencyjnej stawki podatku wynikających z przepisów krajowych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wsparcie w ramach opracowania procedury zapewniającej dochowanie należytej staranności

W ramach proponowanych usług oferujemy wsparcie w ramach opracowania procedury zapewniającej płatnikowi dochowanie należytej staranności niezbędne przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wsparcie w zakresie ustalenia rzeczywistego właściciela

W ramach proponowanych usług oferujemy wsparcie w zakresie ustalenia rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner) niezbędne do ustalenia przez płatnika przy wypłacie należności na rzecz zagranicznego kontrahenta.

Weryfikacja oświadczeń składanych przez rzeczywistego właściciela

W ramach oferowanych usług proponujemy weryfikację oświadczeń składanych przez rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner) w celu zweryfikowania rzeczywistego właściciela.

Sporządzenie opinii o stosowaniu preferencji

W ramach proponowanej usługi oferujemy przygotowanie opinii o stosowaniu preferencji.

WIĘCEJ

W celu uniknięcia obowiązku poboru podatku w stawce podstawowej od nadwyżki ponad 2 mln zł płatnik, podatnik lub podmiot dokonujący wypłat za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze może zwrócić się do organu podatkowego o wydanie opinii o stosowaniu preferencji.

Sporządzenie wniosku o zwrot podatku

W ramach oferowanej usługi proponujemy sporządzenie wniosku o zwrot podatku oraz wsparcie przy stosowaniu tej procedury.

WIĘCEJ

Po pobraniu podatku w stawce podstawowej od nadwyżki ponad 2 mln zł podatnik (formularz WH-WCZ) lub płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny podatku (formularz WH-WCP) może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot wpłaconego podatku.

Sporządzenie oświadczenia o stosowaniu preferencyjnych warunków

W ramach oferowanych usług proponujemy sporządzenie oświadczenia o stosowaniu preferencyjnych warunków z uwagi na fakt, iż w celu uniknięcia obowiązku poboru podatku w stawce podstawowej od nadwyżki ponad 2 mln zł, płatnik może złożyć organowi podatkowemu wyszczególnione poniżej oświadczenie.

WIĘCEJ

W ramach oferowanych usług proponujemy sporządzenie oświadczenia o stosowaniu preferencyjnych warunków z uwagi na fakt, iż w celu uniknięcia obowiązku poboru podatku w stawce podstawowej od nadwyżki ponad 2 mln zł, płatnik może złożyć organowi podatkowemu oświadczenie, że:

    • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
    • po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Weryfikacja poprawności sporządzonej opinii, oświadczenia lub wniosku

W ramach oferowanych usług proponujemy weryfikację poprawności sporządzonej opinii, oświadczenia lub wniosku. Przy złożeniu opinii o stosowaniu preferencji, oświadczenia oraz wniosku o zwrot podatku płatnik powinien zgromadzić szereg dokumentów i informacji o kontrahencie.

Pomoc przy przygotowywaniu informacji IFT/IFT-2R oraz deklaracji CIT-10Z/PIT-8AR

W ramach oferowanych usług proponujemy wsparcie w:

    • przygotowywaniu i weryfikacji formularzy IFT-2/IFT-2R
    • przygotowaniu i weryfikacji deklaracji CIT-10Z/PIT-8AR
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy określić zakres obowiązków sprawozdawczych.

INSTYTUT CEN TRANSFEROWYCH Sp. z o.o.

tel. (+48) 22 114-06-56
e-mail: biuro@ict.org.pl

Izabela Klejna
Business Development Manager
tel. (+48) 535 855 391
e-mail: iklejna@ict.org.pl

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X