Nie tak dawno temu Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowany formularz TPR (który zależy zaraportować w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2020 r.), a już na horyzoncie pojawiła się propozycja kolejnej zmiany.

We wtorek (14 września) Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (analogiczny projekt opublikowano w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz przewidywaniami proponowane zmiany obejmują zakresem konieczność przekazania dodatkowych informacji w zakresie transakcji “rajowych”, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy.

Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące w szczególności:

    1. dodania informacji dotyczącej wartości transakcji podlegającej raportowaniu, która przypada na kraj siedziby lub zarządu kontrahenta,
    2. dodania informacji o rodzaju raportowanej transakcji oraz o kraju rzeczywistego właściciela, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
    3. doprecyzowania objaśnień co do sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych w zakresie identyfikatora podatkowego wskazywanego w informacji,
    4. zmiany objaśnień co do sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych w zakresie kodu dla kategorii transakcji “Inne transakcje – sprzedaż” oraz “Inne transakcje – zakup”.

Konsultacje potrwają do 24 września br.

X