Zmiany w sprawozdawczości przedsiębiorstw wielonarodowych

Zmiany w sprawozdawczości przedsiębiorstw wielonarodowych

Dnia 16 kwietnia 2024 r. do krajowego porządku prawnego weszła ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nakłada na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o...
Planowane zmiany w uldze B+R

Planowane zmiany w uldze B+R

W dniu 5 kwietnia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Opracowany przez...
OECD opublikowała sprawozdanie w sprawie kwoty B (filar I)

OECD opublikowała sprawozdanie w sprawie kwoty B (filar I)

W dniu 19 lutego 2024 r. OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) opublikowała sprawozdanie w sprawie kwoty B (filar I), w którym przedstawiono uproszczone i usprawnione podejście do stosowania zasady ceny rynkowej do podstawowych działań marketingowych i...
X