Już 26 marca br. ukaże się publikacja “Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)”, której autorami są Jarosław F. Mika oraz Michał Mika, a Wydawcą jest Wydawnictwo C.H.Beck.

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie metod szacowania cen transferowych. W publikacji autorzy uwzględnili zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydawnictwa C.H. Beck.

X