Najnowsze informacje z Forum Cen Transferowych.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie do ustaw CIT/ PIT nowego terminu na:
1. Sporządzenie local file – do końca 10-go miesiąca po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
2. Wysłanie informacji TPR – do końca 11-go miesiąca po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Podatnicy spełniający 2 warunki jednocześnie będą poza obowiązkiem sporządzania analiz porównawczych od 2022 r.:
1. Zatrudnienie poniżej 50 pracowników i
2. Obroty roczne lub bilans roczny poniżej 10 mln euro
Nowa preferencja obejmie również transakcje z podmiotami w ramach limitu 500 000 zł.

X