Nawigator podatkowy

Czym jest zasada ceny rynkowej?

Zasada ceny rynkowej (ang. arm’s length principle) uregulowana została w art. 11c ust. 1 uCIT i odpowiednio w art. 23o ust. 1 uPIT. Zgodnie z ww. przepisami podmioty powiązane są zobowiązane ustalić ceny transferowe na warunkach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty...

czytaj dalej

Czym jest analiza zgodności?

Analiza zgodności jest alternatywą dla analizy porównawczej. Analizę zgodności sporządza się w sytuacji gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej...

czytaj dalej

Czym jest przedział międzykwartylowy?

Przedział międzykwartylowy bazuje na odchyleniach ćwiartkowych. Odchylenia ćwiartkowe ignorują 25% najwyższych i 25% najniższych wartości zmiennej ryzyka. Kwartyle dzielą zbiór na cztery grupy. pierwszy kwartyl to mediana grup obserwacji mniejszych niż Q2, drugi...

czytaj dalej

Analizy porównawcze – bazy danych

Stosownie do art. 11q ust. 1 pkt 3 uCIT lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera analizę cen transferowych - analizę porównawczą lub analizę zgodności. Analiza porównawcza oznacza analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X