Nawigator podatkowy 

Jaki jest termin na sporządzenie dokumentacji Master File?

Stosownie do art. 11p uCIT Podmioty powiązane, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku...

czytaj dalej

Czy podatnicy, których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość, ale nie przeprowadzali transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji local file są zobowiązani do posiadania dokumentacji grupowej master file?

Nie. Do posiadania dokumentacji master file zobowiązani są wyłącznie podatnicy, którzy poza przekroczeniem skonsolidowanych (metodą pełną lub proporcjonalną) przychodów w wysokości 200 000 000 zł są jednocześnie zobligowani do sporządzenia dokumentacji krajowej local...

czytaj dalej

Jakie podmioty należy ująć w dokumentacji Master File?

W dokumentacji master file uwzględnia się podmioty powiązane objęte konsolidacją metodą pełną lub proporcjonalną. Zgodnie z art. 11p ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. uCIT podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do...

czytaj dalej

Jakie są obowiązkowe elementy Master File?

Zgodnie z art. 11q ust. 2 uCIT dokumentacja grupowa Master File musi zawierać następujące elementy: opis grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych transakcji finansowych grupy podmiotów...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X