Nawigator podatkowy – ceny transferowe – Informacja TPR

Co wskazać w polu odsetki w formularzu TPR?

W polu kwota odsetek należy wpisać w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek: należnych i naliczonych (memoriałowo) otrzymanych lub zapłaconych (kasowo) za okres, za jaki jest składana informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami...

czytaj dalej

Czy w formularzu TPR można wpisać ujemne wartości?

Formularz TPR nie zezwala na wpisanie ujemnych wartości w żadnym okienku. Poprzez zablokowanie tej funkcji np. w polu Wartość Zadłużenia unikamy błędu jakim byłoby wpisanie ujemnej wartości. W przypadku uzyskania wartości ujemnych należy wpisać liczbę „0” a w sekcji...

czytaj dalej

Jak postąpić, jeśli w danej Transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym zastosowano jedną formę ustalenia ceny (np. narzut na koszty, marżę przy oprocentowaniu), ale przyjęto różne poziomy wynagrodzenia (np. poziomy narzutów na koszty, poziomy marży) mieszczące się w ramach przedziału rynkowego?

Jeśli w transakcji kontrolowanej przyjęto więcej niż jeden poziom wynagrodzenia ustalonego wg tej samej formuły, w sekcji E należy wskazać poziom dotyczący najistotniejszej według podmiotu części transakcji, np. według wartości transakcji lub według innego...

czytaj dalej

Kiedy jest możliwe zastosowanie kompensaty transakcji?

Mechanizm kompensacyjny jest narzędziem na nierynkowość transakcji, w sytuacji, gdy podmioty powiązane zrealizują transakcję w warunkach nierynkowych tj. postanowienia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi znacznie odbiegają od warunków panujących na rynku, a...

czytaj dalej

Jakie wyróżniamy metody weryfikacji cen transferowych?

Ceny transferowe weryfikuje się przy zastosowaniu jednej z pięciu metod, która najbardziej odpowiada charakterowi danej transakcji kontrolowanej. Wyróżnia się następujące metody: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Metoda ceny odprzedaży. Metoda koszt plus....

czytaj dalej

W jaki sposób należy złożyć informację TPR?

Formularz TPR powinien zostać złożony drogą elektroniczną. Podmioty powiązane: obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1-2 lub...

czytaj dalej

Co należy raportować w formularzu TPR?

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 11t ust. 2 uCIT informacja o cenach transferowych powinna zawierać następujące elementy: wskazanie organu, do którego jest składana, cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana, dane identyfikacyjne podmiotu, ogólne...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X