Nawigator podatkowy

Czym jest recharakteryzacja transakcji?

W ramach znowelizowanych przepisów organ podatkowy będzie mógł dokonać tzw. recharakteryzacji transakcji z podmiotem powiązanym i ocenić skutki podatkowe wynikające z tej nowo sklasyfikowanej transakcji. Będzie mógł również uznać, że żadna transakcja nie miała miejsca...

czytaj dalej

Jakie można wyróżnić modele restrukturyzacyjne?

Stosownie do rekomendacji zawartych w Wytycznych OECD można wyróżnić trzy modele restrukturyzacyjne: konwersja dystrybutora o pełnych ryzykach na dystrybutora o ograniczonych ryzykach lub komisanta/agenta, konwersja producenta o pełnych ryzykach na producenta...

czytaj dalej

Kiedy jest możliwe zastosowanie kompensaty transakcji?

W przypadku, gdy podmioty powiązane osiągną wynik na transakcji odbiegający od warunków panujących na rynku, ale jednocześnie w innej transakcji pomiędzy tymi samymi podmiotami osiągnięty zostanie wynik rynkowy umożliwiający pokrycie niedoborów w stosunku do warunków...

czytaj dalej

Uprzednie porozumienie cenowe, co to jest?

Uprzednie porozumienie cenowe to formalne narzędzie ograniczające ryzyko nieprawidłowego ustalenia cen transferowych, które w konsekwencji wyklucza możliwość zakwestionowania wysokości cen przez organy podatkowe. Uprzednie porozumienie cenowe ma formę dokumentu,...

czytaj dalej

W jakiej formie dokonuje się korekty cen transferowych?

Z uwagi na fakt, że korekta cen transferowych pozostaje neutralna z punktu widzenia podatku VAT. W odniesieniu do podatków oraz ustalonych cen towarów lub świadczonych usług , co m.in oznacza, że nie wpływa na wysokość podatku od towarów i usług dokonuje się jej w...

czytaj dalej

Kiedy można zastosować korektę cen transferowych?

Z uwagi na charakter korekty, najczęściej stosowana jest po zakończeniu roku podatkowego podatnika, w którym występują odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności, a rynkowym poziomem rentowności. Istotne jest, że korekta może zostać zastosowania w...

czytaj dalej

Korekta cen transferowych, na czym polega?

Korekta cen transferowych polega na korekcie rentowności wybranej transakcji lub całego wyniku.  Dokonuje się ją poprzez zmiany wysokości przychodów lub poniesionych kosztów, jeżeli łącznie spełnione są warunki wymienione w trybie art. 11e ustawy o podatku dochodowym...

czytaj dalej

Na czym polega uproszczenie safe harbour?

Zastosowanie safe harbour do trzech transakcji finansowych (pożyczek, kredytów, obligacji) dla podatnika oznacza uznanie danej transakcji z podmiotem powiązanym za rynkową, a w konsekwencji chroni podatników przed ryzykiem w postaci określenia wysokości dochodu albo...

czytaj dalej

Czy wszystkie transakcje pożyczek stanowią safe harbour?

Nie dla wszystkich transakcji pożyczek można zastosować uproszczenie typu safe harbour. Można je zastosować w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj...

czytaj dalej

Usługi o niskiej wartości dodanej, czyli jakie?

Wykaz usług o niskiej wartości dodanej zawarty jest w załączniku nr 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Są to: usługi w zakresie księgowości i audytu, usługi w zakresie finansów przedsiębiorstwa, usługi związane z zasobami ludzkimi, usługi informatyczne,...

czytaj dalej

Safe harbour – co to jest?

Safe harbour w dosłownym tłumaczeniu bezpieczna przystań, to regulacja umożliwiająca podatnikom skorzystanie z uproszczonych zasad dla określonych transakcji. Polskie podmioty mogą skorzystać z przedmiotowego rozwiązania w przypadku dwóch transakcji kontrolowanych....

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

WRITE TO US

NAPISZ DO NAS

X