22 grudnia 2020 r. zostało opublikowane OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 grudnia 2020 r. (Poz. 1198)  w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. https://dziennikustaw.gov.pl/M2020000119801.pdf

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. marża wynosi:

  1. dla pożyczkobiorcy wynosi maksymalnie 2,3 punktu procentowego,
  2. dla pożyczkodawcy wynosi minimalnie 2,0 punktu procentowego

 

Jest to istotna informacja dla podatników chcących zastosować tzw. uproszczone zasady rozliczeń ( tzw. safe harbours) dla transakcji  udzielenia lub otrzymania pożyczki lub kredytu czy emisji lub objęciu obligacji, gdyż zastosowanie uproszczonych zasad jest możliwe, jeżeli oprocentowanie w momencie zawarcia umowy określone jest w oparciu o odpowiedni rodzaj stopy bazowej i marżę wskazaną w obwieszczeniu aktualnym na dzień zawarcia umowy.

X