Podcasty – archiwum

Odcinek 57: Procedura wewnętrzna MDR

Jak definiowana jest procedura wewnętrzna MDR? Co obejmuje procedura wewnętrzna MDR? Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku wprowadzenia procedury wewnętrznej MDR? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.Autor: Beata Rawa-Miszczuk, Transfer Pricing Manager

czytaj dalej

Odcinek 56: Formularze MDR

Jakie są rodzaje formularzy MDR? Czym się charakteryzują? Który podmiot składa dany formularz MDR? Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Autor: Beata Rawa-Miszczuk, Transfer Pricing Manager

czytaj dalej

Odcinek 55: Informacja o schemacie podatkowym

Czym jest informacja o schemacie podatkowym? Jakie dane powinny być w niej zawarte? Jaką treść obejmuje informacja o schemacie podatkowym? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.Autor: Beata Rawa-Miszczuk, Transfer Pricing Manager

czytaj dalej

Odcinek 50: Wspomagający w schematach podatkowych

Kto w schematach podatkowych MDR pełni funkcję wspomagającego?  Czy należy automatycznie przekazać informację o schematach podatkowych? Jaki jest związek między pełnioną funkcją wspomagającego a zachowaniem należytej staranności?   Zapraszamy do wysłuchania...

czytaj dalej

Odcinek 49: Kryterium kwalifikowanego korzystającego (MDR)

Czym jest kryterium kwalifikowanego korzystającego? O czym decyduje przedmiotowe kryterium? Jakie są przesłanki kryterium kwalifikowanego korzystającego? Zapraszamy do wysłuchania podcastu, w którym przybliżamy kolejną funkcję, jaką może pełnić podmiot w schematach...

czytaj dalej

Odcinek 48: Korzystający w schematach podatkowych

Kim jest korzystający w schematach podatkowych? Jaki jest związek między korzystającym a korzyścią podatkową? Czym jest czynność służaca wdrożeniu uzgodnienia? Zapraszamy do wysłuchania podcastu, w którym przybliżamy kolejną funkcję, jaką może pełnić podmiot w...

czytaj dalej

Odcinek 47: Promotor w schematach podatkowych

Kim jest promotor w schematach podatkowych? Kto może być promotorem? Kiedy podmiot pełni rolę promotora? Na czym polega funkcja promotora? Zapraszamy do wysłuchania podcastu, w którym przybliżamy pierwszą funkcję, jaką może pełnić podmiot w schematach podatkowych (w...

czytaj dalej

Odcinek 46: Obowiązek raportowania MDR

Jakie są kategorie podmiotów zobowiązanych do raportowania MDR? Jaka jest kolejność składania informacji o schematach podatkowych? Czym są obowiązki informacyjne MDR? Jakich czynności dotyczą? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.Autor: Beata Rawa, Transfer Pricing...

czytaj dalej

Odcinek 45: Kryterium transgraniczne (MDR)

Czym jest kryterium transgraniczne w schematach podatkowych (MDR)? Kiedy uznaje się, że jest spełnione kryterium transgraniczne? Kiedy nie występuje kryterium transgraniczne? Jaki związek z kryterium transgranicznym ma rezydencja podatkowa uczestnika? Zapraszamy do...

czytaj dalej

Odcinek 43: Schemat podatkowy standaryzowany (MDR)

Czym jest schemat podatkowy standaryzowany? Kiedy dany schemat podatkowy uważa się za standaryzowany? Które podmioty decydują, czy dany schemat podatkowy jest schematem podatkowym standaryzowanym? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.Autor: Beata Rawa, Transfer Pricing...

czytaj dalej

Odcinek 39: Rodzaje schematów podatkowych (MDR)

Jakie są trzy rodzaje schematów podatkowych, które podlegają obowiązkowi przekazywania informacji? Jaka jest definicja schematu podatkowego jako uzgodnienia? Co determinuje konieczność przekazania informacji o schemacie podatkowym? Czy samo spełnienie definicji...

czytaj dalej

Odcinek 38: Informacje o schematach podatkowych (MDR)

Jakie są cele przepisów dotyczacych schematów podatkowych (MDR)? Na jakiej podstawie podmioty są zobowiązane do raportowania schematów podatkowych? Czego dotyczą przekazywane schematy podatkowe - co jest przedmiotem raportowania? Zapraszamy do wysłuchania podcastu...

czytaj dalej

Odcinek 32: Korzyści z publikacji strategii podatkowej

Strategia podatkowa z założenia powinna wspierać proces zarządzania ryzykiem podatkowym. Jakie inne korzyści nieść za sobą ma "nowy" obowiązek sprawozdawczy w postaci strategii podatkowej? Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Autor: Magdalena Świątkiewicz, Konsultant...

czytaj dalej

Odcinek 31: Wdrożenie strategii podatkowej

Jak powinien wyglądać proces wdrażania strategii podatkowej? Co można ująć w strategii podatkowej - jakie przykładowe informacje mieszczą się w otwartym katalogu? Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Autor: Beata Rawa, Transfer Pricing Manager

czytaj dalej

Odcinek 25: Procedury MDR (strategia podatkowa)

Czym jest procedura MDR jako element strategii podatkowej? Jaka jest definicja procedury MDR? Kogo dotyczy obowiązek wewnętrznej procedury MDR? Czym jest wewnętrzna procedura MDR? Jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązku wewnętrznej procedury MDR?  ...

czytaj dalej

Odcinek 20: Oświadczenie płatnika (podatek u źródła)

Czym jest oświadczenie płatnika pozwalające na preferencyjne opodatkowanie podatkiem u źródła? W jakiej formie i kiedy należy złożyć przedmiotowe oświadczenie płatnika? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.   Autor: Magdalena Świątkiewicz, Konsultant...

czytaj dalej

Odcinek 19: Mechanizm pay and refund (podatek u źródła)

Na czym polega mechanizm zwrotu podatku? Jakie podmioty są uprawnione do występowania z wnioskiem o zwrot podatku u źródła? Jaką dokumentację dołącza się do wniosku zwrotu podatku? Zgodnie z przypuszczeniami mechanizm "pay and refund" od 01.01.2022 r. wszedł w życie w...

czytaj dalej

Odcinek 16: Rzeczywisty właściciel (podatek u źródła)

Co oznacza pojęcie "rzeczywisty właściciel" w podatku u źródła? Jakie są przesłanki prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej? Oświadczenie beneficial owner - od kogo i w jakim celu jest wymagane? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.   Autor: Magdalena...

czytaj dalej

Odcinek 15: Czym jest podatek u źródła?

Jaka jest definicja podatku u źródła? Jaki obowiązuje próg, a jakie stawki opodatkowania? Czym jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?   Zapraszamy do wysłuchania podcastu rozpoczynającego cykl podcastów przybliżających zagadnienia z zakresu podatku u źródła....

czytaj dalej

Odcinek 12: Metoda podziału zysku (ceny transferowe)

Na czym polega metoda podziału zysku? Którą analizę wykorzystać do posłużenia się metodą podziału zysku? Jakie warunki należy spełnić i kiedy metoda podziału zysku znajdzie zastosowanie? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.   Autor: Magdalena Świątkiewicz,...

czytaj dalej

Odcinek 9: Metoda PCN (ceny transferowe)

Na czym polega metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej? Jakich transakcji dotyczy? Jakie warunki muszą być spełnione, aby metoda PCN mogła zostać zastosowana? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.   Autor: Magdalena Świątkiewicz, Konsultant podatkowy

czytaj dalej

Odcinek 8: Podmioty powiązane (ceny transferowe)

Jaka jest definicja i podstawa prawna podmiotów powiązanych? Kto może być podmiotem powiązanym? Jakim obowiązkom podlegają podmioty powiązane? Czym jest wywieranie znaczącego wpływu? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.   Autor: Magdalena Świątkiewicz, Konsultant...

czytaj dalej

Odcinek 4: Elementy local file (ceny transferowe)

Jakie elementy wchodzą w skład local file? Które rozporządzenia Ministra Finansów określają szczegółowy zakres dokumentacji local file? Czego dotyczą wyłączenia z obowiązku przygotowania dokumentacji local file? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.   Autor: Beata...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X