Rozliczanie podatku u źródła

Podatek u źródła pobierany jest przez płatników posiadających miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Podatek ten pobierany jest od dochodów, których zakres określony został w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych/art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ramach rozliczania podatku u źródła oferujemy:

  • identyfikację transakcji, mogących powodować obowiązki w zakresie podatku u źródła
  • analizę stosowania wobec danego podmiotu preferencji w postaci zwolnienia, niepobrania podatku lub zastosowania preferencyjnej stawki podatku wynikających z przepisów krajowych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • wsparcie w ramach opracowania procedury zapewniającej dochowanie należytej staranności
  • wsparcie w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji w ramach dokonywanych rozliczeń
  • wsparcie w zakresie ustalenia rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner)
  • weryfikację oświadczeń składanych przez rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner)

W ramach nowych modeli rozliczania podatku, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i weryfikacji niezbędnych dokumentów, w tym:

  • sporządzenie opinii o stosowaniu zwolnienia (preferencji)
  • sporządzenie wniosku o zwrot podatku oraz wsparcie przy stosowaniu tej procedury
  • sporządzenie oświadczenia o stosowaniu preferencyjnych warunków
  • weryfikację poprawności sporządzonej opinii, oświadczenia lub wniosku

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X