Bezpłatne spotkanie on-line

Rozliczenie roczne w podmiotach powiązanych

 

PROGRAM

Ceny Transferowe (dr Jarosław F. Mika)

 1. Nowy formularz TPR-C (5) za 2022
 2. Jak przygotować analizę porównawczą odpowiadającą zasadzie rynkowości cen?
 3. Raje podatkowe. Nowe obowiązki i limity. Co z procedurą należytej staranności?

Podatek odroczony i dochodowy (Karol Kluziński)

 1. Kalkulacja i prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym – wybrane zagadnienia
 2. Kalkulacja podatku dochodowego oraz zaliczek na podatek dochodowy – wybrane zagadnienia
 3. Uproszczenia w kalkulacji podatku odroczonego oraz podatku dochodowego

Obowiązki MDR (Paweł Rosiński)

1. Zakres i specyfika obowiązków MDR w podmiotach powiązanych
2. Terminy raportowania MDR w 2023 roku
3. Co należy zrobić po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego?
4. Przykłady schematów podatkowych

Podatek u źródła (Magdalena Świątkiewicz)

1.Podmioty powiązane a podatek u źródła
1.1. Preferencje w podatku u źródła dla podmiotów powiązanych
2. Należyta staranność – obowiązki podmiotów powiązanych
3. Mechanizm pay and refund – podmioty powiązane
3.1. Oświadczenie płatnika
3.2. Opinia o stosowaniu preferencji
3.3. Wniosek o zwrot podatku

Ulgi na innowacje i podatek od przerzuconych dochodów (Piotr Perkowski)

1. Nowe limity odliczeń kosztów kwalifikowanych w uldze B+R
2. Rozliczanie ulg podatkowych za poprzednie lata – jak bezpiecznie uzyskać zwrot nadpłaconego podatku
3. Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek
4. Ulga prowzrostowa (na ekspansję) – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
5. Ulga na robotyzację – na zakup fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i urządzeń niezbędnych do ich obsługi
6. Jednoczesne stosowanie kilku ulg na innowacje – kiedy przynosi największe korzyści
7. Podatek od przerzuconych dochodów – w jakich sytuacjach trzeba zapłacić podatek i jak dochować należytej staranności

12.06.2023

Godziny trwania spotkania:

14:00 – 16:00

Cena spotkania

wydarzenie bezpłatne

Trenerzy prowadzący spotkanie:

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Autor publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek takich jak (między innymi):

 • „Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych.” (C.H. Beck, 2022),
 • „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.” (C.H. Beck, 2022),
 • „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze” (C.H. Beck, 2020),
 • „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, 2019, wydanie 2 w 2021 roku),
 • „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, 2018),
 • „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (kadencja 2022 – 2026).

Uczestnik w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. członek Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”. Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych, schematów podatkowych, podatku u źródła. Ponadto specjalizuje się w tematyce raportowania schematów podatkowych (MDR).

W Instytucie Cen Transferowych odpowiada za praktykę podatku dochodowego i raportowania schematów podatkowych.

Karol Klauziński

Doradca podatkowy nr 14 276. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych, kancelariach doradztwa podatkowego oraz firmach audytorskich.

W Instytucie Cen Transferowych pełni funkcję Starszego konsultanta podatkowego, zajmuje się bieżącym doradztwem z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, aktywnie wspiera podatników w zagadnieniach związanych ze sprawozdawczością podatkową oraz finansową.

Magdalena Świątkiewicz

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w kancelarii brokerskiej.

W Instytucie Cen Transferowych pełni funkcję starszego konsultanta podatkowego, aktywnie wspiera podatników w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi oraz opodatkowaniem podatkiem u źródła, w szczególności w zakresie pomocy w przygotowaniu wniosków i oświadczeń oraz procedur związanych z dochowaniem należytej staranności.

Prelegent na szkoleniach z zakresu opodatkowania podatkiem u źródła.

Piotr Perkowski

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych.

Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, przygotowywał wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe oraz wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X