Śniadania podatkowe

#CITPODKONTROLĄ

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne śniadania podatkowe #CITPODKONTROLĄ.

💡 Eksperci ICT oraz zaproszeni Goście: Ewa Sowińska (w Gdańsku), Piotr Perkowski (w Gdańsku), Marcin Górski (w Warszawie), Patrycja Kubiesa (w Katowicach) oraz we Wrocławiu skupią się na praktycznej stronie takich zagadnień jak (między innymi):
→ przegląd podatkowy CIT
→ ulgi w CIT
→ strategia podatkowa
→ nowe obowiązki dla podatników CIT
→ podatek u źródła
→ raportowanie schematów podatkowych MDR w 2024
→ trendy w kontrolach podatkowych
→ ESG.

… będzie również czas na pytania Uczestników 🙂

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi programami poszczególnych śniadań podatkowych poniżej:

Program śniadania podatkowego - Gdańsk, 23 maja 2024 r.

Część I (9:30 – 10:45)
1. Przegląd podatkowy CIT
• dlaczego warto przeprowadzić przegląd podatkowy?
• przebieg przeglądu podatkowego
2. Ulgi w CIT (Gość Specjalny – Piotr Perkowski)
• nowe kategorie wydatków do odliczenia w ramach ulgi B+R – planowane zmiany
• ewidencja kosztów kwalifikowanych w uldze B+R – niezbędne elementy
• IP Box – na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktur i podpisywaniu umów?
• ulga na wzrost sprzedaży produktów – jakie warunki trzeba spełnić?
3. Strategia podatkowa – obowiązek opracowania informacji o realizowanej strategii podatkowej
• planowanie zmiany w obowiązku
• najczęstsze błędy w strategiach podatkowych
4. Nowe obowiązki dla podatników CIT
• podatek od przerzuconych dochodów
• podatek minimalny

Przerwa (15 minut)

Część II (11:00 – 12:15)
5. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – szanse i wyzwania dla biznesu (Gość Specjalny – Ewa Sowińska)
• Refleksje nie tylko nad tym czym jest ESG oczami biegłej rewidentki
• Rola Rady Nadzorczej i Zarządu w budowaniu świadomości w obszarze ESG
• Dyrektywa CSRD – Dyrektywa dotycząca raportowania zrównoważonego rozwoju
• Kogo dotyczy
• Zastosowanie Dyrektywy CSRD
• Zakres raportowania
• Atestacja
• Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju ESRS
6. Podatek u źródła
• szczególny reżim rozliczeń dla podmiotów powiązanych. Zwolnienia z poboru podatku u źródła. Mechanizm pay and refund – zagadnienia praktyczne.
• koncepcja zakładu (ang. permanent establishment) w świetle obowiązków związanych z podatkiem u źródła.
• klauzule unikania opodatkowania – praktyka ich stosowania przez organy podatkowe.
• księgowe ujęcie podatku u źródła – ubruttowienie, koszt uzyskania przychodu, kurs przeliczeniowy
7. Raportowanie schematów podatkowych MDR w 2024 r.
• aktualna praktyka organów podatkowych w obszarze MDR
• jak ograniczyć ryzyko podatkowe w obszarze MDR?
8. Trendy w kontrolach podatkowych

Program śniadania podatkowego - Warszawa, 6 czerwca 2024 r.

Część I (9:30 – 10:45)
1. Przegląd podatkowy CIT
• dlaczego warto przeprowadzić przegląd podatkowy?
• przebieg przeglądu podatkowego
2. Ulgi w CIT
• jakie są ulgi w CIT?
• ulgi na innowacyjną działalność (m.in. IP Box, B+R)
• kto może skorzystać z ulgi?
• przykłady wykorzystania ulg w różnych branżach.
3. Strategia podatkowa – obowiązek opracowania informacji o realizowanej strategii podatkowej
• planowanie zmiany w obowiązku
• najczęstsze błędy w strategiach podatkowych
4. Nowe obowiązki dla podatników CIT
• podatek od przerzuconych dochodów
• podatek minimalny

Przerwa (15 minut)

Część II (11:00 – 12:15)

5. Podatek u źródła
• szczególny reżim rozliczeń dla podmiotów powiązanych. Zwolnienia z poboru podatku u źródła. Mechanizm pay and refund – zagadnienia praktyczne.
• koncepcja zakładu (ang. permanent establishment) w świetle obowiązków związanych z podatkiem u źródła.
• klauzule unikania opodatkowania – praktyka ich stosowania przez organy podatkowe.
• księgowe ujęcie podatku u źródła – ubruttowienie, koszt uzyskania przychodu, kurs przeliczeniowy
6. Raportowanie schematów podatkowych MDR w 2024 r.
• aktualna praktyka organów podatkowych w obszarze MDR
• jak ograniczyć ryzyko podatkowe w obszarze MDR?
7. Trendy w kontrolach podatkowych
8. Świadczenia na rzecz pracowników/współpracowników oraz reprezentacja i reklama (Gość Specjalny – Marcin Górski)
• wynagrodzenia oraz pochodne
• rozliczenie podróży służbowych
• usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, artykuły spożywcze
• prezenty, upominki, gadżety
• strój/ubiór pracowników oraz współpracowników
• imprezy masowe
• rozliczenie samochodów osobowych

Program śniadania podatkowego - Wrocław 13 czerwca 2024 r.

Część I (9:30 – 10:45)
1. Przegląd podatkowy CIT
• dlaczego warto przeprowadzić przegląd podatkowy?
• przebieg przeglądu podatkowego
2. Ulgi w CIT
• jakie są ulgi w CIT?
• ulgi na innowacyjną działalność (m.in. IP Box, B+R)
• kto może skorzystać z ulgi?
• przykłady wykorzystania ulg w różnych branżach.
3. Strategia podatkowa – obowiązek opracowania informacji o realizowanej strategii podatkowej
• planowanie zmiany w obowiązku
• najczęstsze błędy w strategiach podatkowych
4. Nowe obowiązki dla podatników CIT
• podatek od przerzuconych dochodów
• podatek minimalny

Przerwa (15 minut)

Część II (11:00 – 12:15)

5. Podatek u źródła
• szczególny reżim rozliczeń dla podmiotów powiązanych. Zwolnienia z poboru podatku u źródła. Mechanizm pay and refund – zagadnienia praktyczne.
• koncepcja zakładu (ang. permanent establishment) w świetle obowiązków związanych z podatkiem u źródła.
• klauzule unikania opodatkowania – praktyka ich stosowania przez organy podatkowe.
• księgowe ujęcie podatku u źródła – ubruttowienie, koszt uzyskania przychodu, kurs przeliczeniowy
6. Raportowanie schematów podatkowych MDR w 2024 r.
• aktualna praktyka organów podatkowych w obszarze MDR
• jak ograniczyć ryzyko podatkowe w obszarze MDR?
7. Trendy w kontrolach podatkowych

Program śniadania podatkowego - Katowice, 14 czerwca 2024 r.

Część I (9:30 – 10:45)
1. Przegląd podatkowy CIT
• dlaczego warto przeprowadzić przegląd podatkowy?
• przebieg przeglądu podatkowego
2. Ulgi w CIT
• jakie są ulgi w CIT?
• ulgi na innowacyjną działalność (m.in. IP Box, B+R)
• kto może skorzystać z ulgi?
• przykłady wykorzystania ulg w różnych branżach.
3. Strategia podatkowa – obowiązek opracowania informacji o realizowanej strategii podatkowej
• planowanie zmiany w obowiązku
• najczęstsze błędy w strategiach podatkowych
4. Nowe obowiązki dla podatników CIT
• podatek od przerzuconych dochodów
• podatek minimalny

Przerwa (15 minut)

Część II (11:00 – 12:15)

5. Elektronizacja w firmie, JPK CIT, PIT, KseF, Vida, czyli jak się przygotować na wszystkie zmiany? (Gość Specjalny – Patrycja Kubiesa)
6. Podatek u źródła
• szczególny reżim rozliczeń dla podmiotów powiązanych. Zwolnienia z poboru podatku u źródła. Mechanizm pay and refund – zagadnienia praktyczne.
• koncepcja zakładu (ang. permanent establishment) w świetle obowiązków związanych z podatkiem u źródła.
• klauzule unikania opodatkowania – praktyka ich stosowania przez organy podatkowe.
• księgowe ujęcie podatku u źródła – ubruttowienie, koszt uzyskania przychodu, kurs przeliczeniowy
7. Raportowanie schematów podatkowych MDR w 2024 r.
• aktualna praktyka organów podatkowych w obszarze MDR
• jak ograniczyć ryzyko podatkowe w obszarze MDR?
8. Trendy w kontrolach podatkowych.

Harmonogram poniżej:

– 23 maja br. w Gdańsku,
– 6 czerwca br. w Warszawie,
– 13 czerwca br. we Wrocławiu,
– 14 czerwca br. w Katowicach.

* szczegółówe informacje organizacyjne otrzymają Państwo drogą e-mailową po rejestracji uczestnictwa.

Godziny trwania śniadania:

9:30 – 12:15

Cena śniadań

wydarzenie bezpłatne

Prelegenci prowadzący śniadania podatkowe:

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych, schematów podatkowych, podatku u źródła. Ponadto specjalizuje się w tematyce raportowania schematów podatkowych (MDR).

W Instytucie Cen Transferowych odpowiada za praktykę podatku dochodowego i raportowania schematów podatkowych.

Michał Mika

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków międzynarodowych, w tym w zakresie przepisów umów i konwencji międzynarodowych.

W Instytucie Cen Transferowych aktywnie wspiera podatników w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi oraz opodatkowaniem podatkiem u źródła. Specjalizuje się także w analizie ryzyka doszacowania dochodu podlegającego opodatkowaniu w zakresie cen transferowych.

Prelegent na szkoleniach z zakresu opodatkowania podatkiem u źródła.

Karol Klauziński

Doradca podatkowy nr 14 276. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych, kancelariach doradztwa podatkowego oraz firmach audytorskich.

Przed rozpoczęciem współpracy z Instytutem Cen Transferowych specjalizował się w czynnościach związanych z badaniem oraz nadzorowaniem badania sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

W Instytucie Cen Transferowych pełni funkcję Starszego konsultanta podatkowego, zajmuje się bieżącym doradztwem z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, aktywnie wspiera podatników w zagadnieniach związanych ze sprawozdawczością podatkową oraz finansową.

Piotr Perkowski

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych.

Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, przygotowywał wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe oraz wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe.

Ewa Sowińska

Partnerka zarządzająca ESO Audit. Biegła rewidentka.
Pomysłodawczyni i Mentorka Programu studiów podyplomowych #ESG w praktyce przy SANS (Sopocka Akademia Nauk Stosowanych).
Ekspertka Projektu Climate Leadership (https://climateleadership.pl/).
Wykładowca akademicki z zakresu etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju.
Mówczyni i Moderatorka paneli dyskusyjnych wokół ekonomii wartości, odpowiedzialnej edukacji, Przywództwa na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Członkini Rady Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

Marcin Górski

Adwokat. Doradca Podatkowy.

Właściciel Kancelarii Adwokackiej/Kancelarii Doradztwa Podatkowego.

Pan Mecenas Marcin Górski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie) oraz zdał egzamin na Doradcę Podatkowego (wpisany na listę Doradców Podatkowych Oddział Mazowiecki Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie).

Pan Mecenas pracował w międzynarodowych oraz krajowych firmach doradczych takich jak Arthur Andersen Sp. z o.o. oraz Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Pan Mecenas pracuje zawodowo od 1996 r. Od 2004 r. wykonuje zawód Adwokata, a od 2013 r. również zawód Doradcy Podatkowego.

Oprócz działalności doradczej Pan Mecenas zajmuje się działalnością edukacyjną. Autor książek oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego. Wybitny wykładowca z zakresu podatków i prawa.  Wykłada dla szkół wyższych oraz firm komercyjnych takich jak BDO Solutions Sp. z o.o., ADN Sp. z o.o., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Przeprowadził ponad 2 500 szkoleń z zakresu prawa i podatków.

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13 829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Szkoleniowiec i autorka wielu publikacji i artykułów podatkowych.

Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X